/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Vanligt med fukt i krypgrunden

Fukt i krypgrund och andra källarutrymmen är väldigt vanligt i Sverige då vi har såväl varma som kalla årstider. Källaren är dock utrymmet som är mest utsatt för fukt i huset. Höga fuktnivåer är en förutsättning för att mögel och röta ska kunna växa i huset. En avfuktare är en viktig del av skyddet mot fukt och mögel i krypgrunden.

Hur åtgärdar man fukt i krypgrund?

Det finns flera sätt att åtgärda en fuktig krypgrund. Det vanligaste är att en avfuktare installeras som en förebyggande åtgärd eller för att undvika  problem som återkommer med fukt, mögel eller röta. Avfuktaren kan installeras både på vinden och i krypgrunden, för att hålla huset fuktfritt. Man kan också installera en avfuktare i andra rum som kan drabbas av fukt, såsom källare, badrum och tvättstuga.

Ett annat alternativ är marktäckning och installation av sorptionsavfuktare. Det lan vara ett bättre alternativ beroende på förutsättningarna. Att markisolera är en underskattad metod. Höjer man temperaturen  bara 1 gradcelsius  så sänks luftfuktigheten med ca 5 %. Om ni redan har en sorptionsavfuktare då kan ni  lägga en markisolering  för att sänka driftkostnaderna. Det finns en ny högeffektiv markfolie med integrerad isolering i form av luftkuddar som är ett mycket bra alternativ till traditionell markfolie.

Avfuktare_markisolering_i_krypgrund
markisolering i krypgrund Fuktpatrullen

Luftfuktighetsnivå i en krypgrund

Att mäta fuktkvoten i material, ger information om hur mycket fukt det är i materialet. Fuktkvoten ska inte överstiga 17%. Fuktkvoten visar alltså hur mycket fukt det är i själva materialet och ger en tydlig bild av hur fuktigt det är över tid i utrymmet.

Den relativa luftfuktigheten visar hur mycket fukt som finns i luften i ett specifikt utrymme. Den relativa luftfuktigheten i krypgrunden ska inte överstiga 75%, allt över den nivån kan leda till mögeltillväxt. Fuktpatrullen erbjuder professionell fuktmätning, mögelkontroll och avfuktning för din bostad.