/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Hur fungerar en skorsten?

 

En skorsten behövs för flera olika ändamål om man t.ex. funderar på att införskaffa sig en braskamin eller en öppen spis för att röken inte ska stanna kvar i rummet. När man eldar så bildas det rök som stiger på grund av att värmen stiger uppåt. Det är då viktigt att ha en bra skorsten så att röken lämnar huset. De flesta skorstenar har flera kanaler för att rökgaser och ventilation ska fungera optimalt. När röken stiger fungerar det så att ett undertryck skapas av den kalla luften som kommer underifrån. Detta skapar ett självdrag som gör att röken åker ut genom toppen av skorstenen. Ju högre temperaturskillnad desto starkare blir undertrycket.

Kamin utan skorsten?

 

Nuförtiden så finns det även skorstensfria kaminer som till exempel en bioetanolkamin. Dessa har en helt annan teknisk lösning än vad en traditionell kamin har. I din skorstensfria kamin så finns det en behållare där du fyller på med bioetanol, som då utgör kaminens bränsle (istället för vanlig ved). Dessa är ofta ett bra alternativ om du vill kunna ha en brasa inomhus utan att behöva sätta in en skorsten eller om du bara vill hålla kostnaderna nere.

Sotning och brandskyddskontroll

 

Det är viktigt att din skorsten sotas regelbundet eftersom det bildas beläggningar i den när du eldar. Om du inte tar hand om din skorsten kan det börja brinna. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras. På din kommuns hemsida kan du se vad som gäller där du bor. Däremot så är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som bestämmer intervallet för brandskyddskontroll, vanligtvis ska detta ske vart tredje eller sjätte år beroende på typ av eldstad och användning.  Det är viktigt för brandsäkerheten att skorstenen sotas regelbundet. Man undviker att sot och tjära samlas i skorstenen, som kan börja brinna. Dessutom blir det bättre drag i skorstenen och man sparar ved. Vill du ha hjälp med detta kan du kontakta oss.

 • Visste du att?

   

  • Skorstenar introducerades först i Europa under 1100-talet, men dom blev inte vanliga i hushållen förrän senare under 1500 och 1600-talet.

   

  • Precis som med grisar så var skorstenar tidigare förknippade med tur. I  vissa byar, under Nyårsdagen, så brukade sotare gå på gatorna hållandes en gris och byborna kunde då betala en liten summa för att önska sig någonting medans man ryckte av ett hårstrå från grisen. 

   

  • Världens största skorsten finns i Ekibastuz, Kazakhstan. Den byggdes 1987 och är 420 m hög.