/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Hur går det till?

En läcka är en mardröm för vilken fastighetsägare som helst. Vart sitter läckan, hur stor skada har den gjort? Och hur kan man hitta en läcka som inte är uppenbar utan kan finnas var som helst i en ledning eller ett rörsystem? Ibland kan det ta lång tid att åtgärda läckan. En läcka kan orsaka mer skada om den repareras under en längre tid. Orsakerna till läckan kan vara olika, till exempel dåligt material eller dåligt utfört arbete. När det gäller att söka efter läckor så krävs det olika metoder beroende på vad det är för typ av läckage och fastighet. Sedan krävs förstås rätt kunskap för att välja rätt metod och utföra den på rätt sätt. Exempel på tekniker inom läcksökning  är till exempel värmekamera, spårgas, filmning av avlopp och provtryckning av rör.

 

Vad händer sen?

Att hitta läckan är förstås bara ett första steg. Sedan gäller det att utreda följderna, sanera eventuella skador och förebygga nya läckor. När man väl har lokaliserat läckaget görs en omsorgsfull undersökning för att se hur stor den eventuella skadan är och för att kunna rekommendera det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att reparera läckan.