/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Isolera krypgrund

En krypgrund eller torpargrund som inte är isolerad kan leda till fuktskador eller andra skador orsakade av till exempel jordbakterier.  Så har man en krypgrund kan det vara en bra ide att isolera den. Men varför är det bra att isolera krypgrunden? Fukten minskar då krypgrund isoleringen separerar den kalla marken från den lite varmare luften i krypgrunden och kondenseringen minskar. En bra krypgrundsisolering håller tillbaka och minskar lukter upp mot boytan. Du får betydligt längre hållbarhet på krypgrund isoleringen jämfört med tex åldersbeständiga plast som egentligen är ett ganska dåligt material i grunden.

Plast i krypgrund

Det anses idag av ledande fuktsakkunniga att byggplast ska läggas mot marken i krypgrund för att förhindra mark-ånga från att stiga uppåt. Åtgärden ses som grundläggande och bland det första man gör för att minska den relativa fuktigheten i krypgrunden. Det kan dock finnas undantag där byggplast är mindre lämpligt. Det kan då t.ex. röra sig om krypgrunder där man inte kan städa undan allt organiskt material som ligger på och i marken, eller där det finns rikligt rotsystem från träd som växer kring huset. 

Krypgrundsisolering

Krypgrundsbesiktning

Så hur går då en krypgrundsbesiktning till ? Man behöver ha tillgång till hela grunden, om det inte går att komma in får man skapa ingång till krypgrunden genom att tex bila hål i grundmuren alternativt gräva sig under grundmuren eller göra hål i golvet från boytan. Väl inne i grunden måste man besikta varje del av utrymmet okulärt och sedan fukt mäta i blindbotten samt regelverk. Beroende på årstid bedömer man sedan mätningen.