/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Mögelsanering och desinficering

Mögel växer ofta på träytor, eftersom trä är mycket bra på att absorbera vatten. Fukt varma temperaturer och mögelsporer är perfekt för mögelangrepp.

Som utgångspunkt ska ett mögelangrepp alltid desinficeras och mögelsvampen ska avlägsnas men det finns även vissa situationer och vissa platser där det helt enkelt inte är möjligt att genomföra en effektiv sanering av mögel. Kostnad för mögelsanering varierar. Mögel i sig innebär ingen smittorisk, men kan upphov till symptom som

  • klåda
  • hudutslag
  • huvudvärk

Några exempel på svåråtkomliga platser med mögelsvamp är när det finns mögeltillväxt på ett plywood under innertaket, i en byggnad där det finns sluttande väggar eller där platsen utnyttjas helt för taknocken. Det kan vara en råspont där det oftast växer både vitmögel och svartmögel. Det är självklart möjligt att behandla råspont som har möglat och dylikt genom att riva hela konstruktionen och bygga om, men i många situationer är detta helt meningslöst.

Penetrox som ett alternativ

Det är ett kraftfullt oxidationsmedel med hög desinfektions- och penetrationsförmåga. Det har en blekande effekt på obehandlat material. Men det tränger lätt in i porösa/absorberande material såsom betong, isolering, träkonstruktion etc. och bekämpar bakterier, mögel, mögelsporer och mögellukt på djupet. Mycket effektivt att använda vid luktsanering. Medlet lämnar inga miljöfarliga restprodukter.

Om du har bestämt dig för att ta bort mögel, se till att det finns god ventilation, skyddskläder, gummihandskar, ögonskydd och en ansiktsmask.