/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Har du problem med fuktskador?

Problemet med fuktskador kan uppstå på många platser i ett hus och kan ge upphov till skador och mögel om den inte behandlas rätt. Särskilt utsatt är badrum, källare och krypgrund där markfukt kan vara ett problem. Men även andra delar av huset kan drabbas. Fuktskador kan bland annat bero på att fuktspärren inte håller, man kanske inte har lagt någon fuktspärr på en betongplatta eller så har man ett läckage som orsakat vattenskador. Det kan också bero på att man har lagt en betongplatta på mark med överliggande isolering. En början på en lösning är att mäta fukten. Man kan också göra en inomhusmiljöutredning där man gör en noggrann genomgång av byggnaden samt fuktkontroller.

Hur går en fuktutredning till?

En fuktutredning eller en fuktundersökning som det även kan kallas, kan utföras om man misstänker en fuktskada eller en vattenskada i en byggnad. Har man problem med mögellukt, hög luftfuktighet eller sjukdomskänsla vid vistelse i en lokal kan man låta göra en fuktutredning för att ta reda på vad som gett upphov till en fuktskada, eller för att utesluta att problemen beror på en fuktskada. Man kan behöva göra en fuktkontroll till att börja med där man besiktigar och mäter fukthalten och status på konstruktionen. Ibland behöver man ta reda på vad som finns i material eller vad som finns i luften. Man kan behöva borra direkt i en betongplatta för att göra en fuktmätning. En fuktutredning görs av auktoriserade provtagare och varierar i omfattning och pris.

Problemområden

Vindar löper större risk att drabbas av fuktrelaterade problem som mögel och röta under den kallare årstiden på året. För en isolerad tak- och väggkonstruktion spelar diffusionstät byggplast en väldigt viktig roll, och är standard i vissa fall. Dess uppgift är att stoppa varm inomhusånga från att nå isoleringen och den kallare plåtfasaden, där den skulle ha kondenserat och skapat fuktproblem.

För krypgrunder är det tvärtom, där är risken att det blir fuktigt under den varmare halvåret istället. Det finns ett stort utbud av åtgärder såsom en fuktstyrd fläkt att ha på vinden eller att installera en sorptionsavfuktare i krypgrunden.