/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Varför gör man en provtryckning?

Ju tätare ett hus är desto mindre kostar det att värma upp. För att ta reda på detta, så kan man undersöka det med en provtryckning som mäter hur mycket luft som läcker genom husets klimatskal. Nu är det en av de viktiga sakerna som måste göras ordentligt.

Fler och fler kommuner ställer numera krav på att ett hus ska ha gjort en provtryckning eller täthetsprovning som det också kallas för att man ska få ett slutbesked på sitt bygge.

Hur utför man ett trycktest

Ett trycktest går till på det viset att en fläkt ansluts till en av dörrarna i fastigheten. Därefter skapas ett undertryck och sedan övertryck i huset. Av testen får man ett medelvärde på byggnadens läckagetal. Provtryckningen visar sedan om byggnadens klimatskal uppfyller de krav som Boverkets byggregler ställer.

Här på Fuktpatrullen så erbjuder vi både inspektioner samt borttagnings tjänster. Så tveka inte med att kontakta oss redan idag.

Vilka är det som vill ha en provtryckning?

Vanligtvis är det hustillverkare och fastighetsbolag som beställer provtryckning, men intresset ökar också bland privatpersoner som vill undersöka sina hus och få bättre koll på energiförbrukningen. Detta hjälper till att bedöma situationen och minska kostnaderna.