/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Vad är syll?

En syll ligger mellan husgrunden och huset. Syllen är en balk vars syfte är att fungera som underlag för bjälklaget som golvet placeras på. Syllen isoleras från grundmurens fukt genom syllpapp eller annat fuktsäkert material som placeras mellan syllen och grundmuren.

Har alla hus syllar?

Moderna hus har oftast inte en bjälke som syll utan en läkt som i sin tur vilar på en grundmur, betongbalk eller gjuten betongplatta. Från 70-talet och en bit in på 80-talet användes tryckimpregnerade syllar i husgrunder vilket på senare år har visat sig vara en dålig idé. Syllarna byggdes ofta in i konstruktionen fuktiga och utan syllisolering, vilket gjorde att de även tog upp fukt från grunden. Fram till början av nittiotalet var det inte ovanligt att använda träskyddsbehandlat virke som syll. Detta har visats sig var en en mindre smart lösning då syllen ofta är fuktig och vid fukt släpper syllen emissioner som stiger upp i huset med dålig lukt och hälsofara som resultat. Vet man om att huset har en tryckimpregnerad syll behöver man inte byta den om man kan säkerställa att den inte är fuktig genom att man anlitar en expert som kontrollerar den.

Vem byter syll? 

En syll som däremot har visat sig avge skadliga ämnen måste bytas ut och som tur är finns det företag att anlita som är specialiserade på detta. Beroende på vilken typ av fasad huset har kommer syllen bytas ut från insidan eller utsidan. Eftersom syllen har konstruktionens vikt på sig är detta ett omfattande arbete. Själva jobbet görs med hjälp av domkrafter som avlastar huset så att delar av syllen kan bytas ut och området runt om kan saneras.