/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Behöver man inspektera vinden?

På vindar där isoleringen ligger ovanpå bjälklaget, eller där det är svårt att ta sig fram utan att riskera trycka ihop eller riva sönder isoleringen så brukar man tillverka en landgång. När det gäller landgång på en vind så är det i de flesta fall ett snabbt och enkelt ingrepp. Först skruvas nytt virke fast i takstolens underram.  Sedan dras det fram över hela vinden vilket gör att hela utrymmet blir lättillgängligt. Då kan man enkelt komma åt och inspektera vinden samt byta filter på avfuktaren om man har en sådan på vinden.

Avfuktare EvoDry 18H

Behöver man installera avfuktare?

Den vanligaste avfuktningstekniken är att man helt enkelt installerar en avfuktare. Dessa finns i olika varianter. Behöver man installera avfuktare till exempel på en vind så kan man använda sig av en så kallad vindavfuktare. Utöver det finns det även kondensavfuktare, termiska avfuktare och hygrodynamiska avfuktare för olika användningsområden. Kontakta gärna oss på Fuktpatrullen för mer information. Våra tekniker är specialister med många år i ryggen. Vi är specialister på att lösa fukt, radon och mögelproblem.