...

Mögelsanering

Mögelsanering Stockholm

 

Många tycker att mögelskada i huset är otrevligt pga den unkna lukten som sätter sig i byggnaden men det är inte lukten som är värst.

Mögelsvampar avger mykotoxiner som sprider sig inomhus och hamnar slutligen i våra luftrör. Dessa gifter påverkar hälsan negativt och symtomen sträcker sig från huvudvärk, besvärliga och långdragna förkylningar till allergier och förgiftningar.

Om du misstänker mögelproblem hemma är det dags för mögelsanering.

Hur farligt är mögel

mögel farlig för hälsan

Hälsobesvär

Allergi, astma, tung andning, irritation i halsen, ögon

mögel påverkar hälsan

Illamående

Huvudvärk, trötthet, svårighet att koncentrera, sömnlöshet, täppt i näsan.

mögel påverkan på barn

Fara för de mest känsliga

Barn, äldre och djur drabbas hårdare av mögelgifter

mögel farlig för hälsan

En hot för huset

Mikrobiell påväxt uppkommer ofta i fuktrelaterade problem, mögelskador reducerar bostadens värde

Att mäta mögel i ditt hus eller lägenhet är det första steget

Innan man får bort mögel av skadat område bör man fastställa orsaken till varför skadan har uppstått – göra en mögelbesiktning

Man kan inte se alla sporer med blotta ögat, det man ser är bara “hjärtat” av påväxten  och det riktiga angreppet omfattar flera territorier. Till exempel om problemet uppstår i krypgrunden är det vanligt att sporer finns redan i boendemiljön. 

Fuktpatrullen utför professionell mögelbesiktning i Stockholm:

 

 • Vi har avancerade UV lampor
 • Upptäcker även osynliga sporer
 • Hittar alla problematiska område och fuktskador som orsakar mögeltillväxt
 • Vi ger dig en sammanfattande bedömning och en tydlig plan för åtgärder
mögelbesiktning mögelmätning

Sanera mögel med oss!

Fuktpatrullen löser ditt problem en gång för alltid!

Vi utför mögelsanering i Stockholm, Uppsala och närliggande städer enligt ett kontrollerat och metodiskt protokoll. Vi kan sanera mögel på trä, betong och alla andra typer av material. Arbetet omfattar hantering av giftiga saneringsvätskor.

erfarenhet med arbete mot mögel i villor, hus och kommersiella fastigheter

garanti att mögel inte kommer tillbaka

kunder med mögelproblem har anlitat oss

Kostnad för mögelsanering

 

Kostnaden varierar beroende på hur stort arbete som behöver utföras. Begär en gratis offert och ta reda på priset på mögelsanering just för dig!

6 skäl att anlita Fuktpatrulen

garantier

Ett avtal med en garanti

Vi ger tydliga garantier att mikrobiell påväxt är helt avdödat och inte kommer tillbaka – det är vårt ansvar.

ventilation

Fixar även ventilation och avfuktning

Hos oss kan du beställa även ventilationsarbete och installation av avfuktare – de åtgärderna som behövs för att förebygga fukt och mögelproblem. Alla tjänster ihop- prisvärt!

inomhusmiljö

Tryggt och allergivänligt för människor och djur

Vi använder miljövänliga saneringsvätskor som är trygga för vuxna, barn och djur. Inga kemikalier är kvar i luften eller på ytorna 24h efter saneringen. 

snabbt

Snabbt och enkelt

Fuktpatrullen kan oftast komma samma eller nästa dag och utföra arbetet inom 2 dygn

ventilation

Verksamma i 6 år

Fuktpatrullen  har utfört mögelkontroll i 6 år och har befriat 220+ hushåll från skadliga mikroorganismer.

mögelsanering specialist

Specialister med stor erfarenhet

Alla våra specialister är certifierade och har minst 3 års erfarenhet inom  branschen

Hur går mögelsanering till?

 

 1. Du lämnar en förfrågan här.
 2. Vi kontaktar dig och tar reda på detaljerna.
 3. Våra specialister kommer hem till dig och mäter mögel i hela huset. 
 4. Efter mögelbesiktningen presenterar vi en bedömning om mögelangreppet och orsaken till det. Vi tar fram en plan för åtgärder.
 5. Du signerar ett avtal med fasta garantier och vi börjar det riktiga arbetet!
 6. Dags för mögelsanering av huset! Vi använder oss främst av kemisk mögelsanering bestående av oxidativa mögel destruerande komponenter. Vi använder Penetrox, BioFresh, Odox, Maxox. Om vi upptäcker känsliga byggnadsmaterialen i utrymmet då kan vi använda metoder som foggning.
 7. Efter besprutning av saneringsvätskan borstar man ytorna utförligt . 
 8. Våra tekniker bär säkerhetsutrustning och skyddskläder för att arbeta med dessa kemikalier som är giftiga att hantera under appliceringen. 
 9. Ett aktivt fuktskydd kan installeras därefter i utrymmet för att säkerställa att möglet inte kan återkomma
 10. Att enbart sanera området är en kortvarig lösning då fortsatt fukt kan leda till ytterligare mögeltillväxt. Vid höga fuktnivåer kan det behövas avfuktning
sanera mögel

Låt oss kontakta dig!

Mögelsanering i badrummet: Video

Var  sitter mikrobiella sporer?

Mögelsvampar gillar  organisk substans mest, så det är vanligt att vi ser svarta, vita och röda fläckar på trä och tapeter. Men ett angrepp kan ske också på gipsskivor, betong, färgade väggar – överallt där det finns fukt. 

De vanligaste delar av hus som mögel uppstår i är säkert badrum, krypgrunder, källare och vindar

Nästan alla har någon gång mött ett problem med mögel i badrum mellan kakelplattorna. Hög fuktighet och otillräcklig ventilation leder till svart- och rödmögel i badrummet. 

Krypgrund har ofta fuktig miljö när det är otätt mot marken. 

Det händer ofta att man behöver ta bort mögel från vinden därför att varm luft från hela huset kondenseras där.

ta bort mögel

Varför uppstår mögel i bostaden?

Undermålig ventilation

Felaktig marktäckning

Hög relativ luftfuktigheten - över 75%

Läckande kanaler i luftkonditionering, speciellt de som går igenom en varm vind

Inga eller undermåliga fuktspärrar i duschutrymmen

Olika typer av mögel

Svartmögel

Den allra vanligaste mögelarten är svart mögel. Det är svarta grupperade tillväxter som växer i fuktiga miljöer som badrum (runt dusch och toalett ytan) samt kan förekomma i  kök och källare. Denna svamptillväxten sprider sig snabbt i bostaden  och fordon om den lämnas utan åtgärd och kan precis som andra mögelarter leda till allergier och hälsobesvär. Fuktpatrullen utför professionell svartmögel sanering i Stockholms län och närliggande städer.

Vilka symptom kan svartmögel orsaka? 

Svartmögel

Vitmögel

Vitmögel är en del av ett brett spektrum av mögelarter som kan se vita ut i färgen. De kan enkelt penetrera ytor med porösa material som trä eller gips och kan snabbt förstöra dem. Det kan vara svårt att identifiera mindre vitmögel angrepp på grund av dess färg. Men som med alla mögelarter är det viktigt att man identifierar dess närvaro i god tid så att rätt åtgärder kan tas, för att eventuellt stoppa mögeltillväxten och förhindra ytterligare problem. 

Hur får jag bort vitmögel? 

Vitmögel

Rödmögel

Rödmögel brukar man hitta på ytor inom byggmaterial som spånskivor och gipsväggar. Rödmögel avser dock inte någon specifik typ av mögel. Namnet är där bara som en beskrivning av möglets utseende. Olika mögelarter kan få en röd färg vid en viss period av deras tillväxt men ändrar så småningom färg med tiden.

Är rödmögel farligt och hur tar man bort det?

Rödmögel

Orangemögel

Orangemögel är ofta klibbigt och hör till de mest vidriga typerna av mögel. Du kan hitta tillväxten av orangemögel på en mängd olika ytor, inklusive trä, mat och till och med hårda ytor i badrum och kök.

Vilka hälsorisker orsakar orangemögel?

orangemögel

Misstänker du någon form av mögeltillväxt i din bostad?

Begär en offert så åker vi ut och tittar på det. 

Misstänker du någon form av mögeltillväxt i din bostad?

Begär en offert så åker vi ut och tittar på det.

Misstänker du någon form av mögeltillväxt i din bostad?

Begär en offert så åker vi ut och tittar på det.

Mögelsanering i krypgrund, källare

Det finns ofta förhöjda nivåer av fukt i husgrunden. Det beror på skillnaden mellan temperaturer när den varma luften från boendemiljön träffar den kalla luften i källaren. Om fuktnivån är högre än 75% blir det en perfekt miljö för vitmögel som sprids vidare i huset. 

Vi åtgärder mögel i krypgrunden på olika sätt beroende på situationen. 

 • Det är viktigt att rensa allt organiskt material som kan ge näring till mögelsvampar.
 • Vi använder effektiva saneringsvätskor  som avlägsnar mögelpåväxt och minsta sporer och lämnar inga resterande produkter. 
 • Om det finns känsliga materialen som tryckimpregnerat virke, tillämpar vi de mjukare metoderna som kallfoggning och rökfoggning. 
mögelsanering krypgrund

För att förebygga ett nytt angrepp rekommenderar vi:

 

 • Isolera krypgrunden eller källare från marken. Om kryppgrunden har markbotten, det går bra att ta bort den övre lagret av jord och täcka utrymmet med grus. 
 • Göra en fuktutredning
 • Installera en sorptionsavfuktare

Sanera mögel på vinden

Kallvinden är utsatt för fukt och mögel eftersom den varma luften från hela huset kommer upp och kondenserar där.

Om du har en sådant, måste vi mäta mögel och se om det har bara angripit råsponten eller nått djupare in i isoleringen. 

Mögelsanering av vind innebar sprutning av saneringsmedel på mögelskadat området vilken dödar påväxten helt.  Det bästa sättet att bli av med problemet är att täta vinden och installera en avfuktare som tar hand om den höjda fuktnivån.

mögelsanering på vinden

Vanliga frågor

Hur luktar mögel?
Lukten av mögel är till stor del subjektiv. Lukten ändras vid olika tillväxt stadier. Vissa beskriver mögel lukten som fuktig jord eller som en ovårdad källare. Den kan upplevas som stark, stickande och rutten. Vid mögeltillväxt kommer du sannolikt att känna att du konstant andas in fuktig eller unken luft, även när ditt hem är väl ventilerat.

Hur vet man om man har mögel i huset?

Ser du en fläck som du misstänker kan vara mögel så bör du undersöka det på en gång. Titta först och främst på om det finns en fuktkälla i närheten, och lite eller inget ljus alls. Ser du sprickor eller skalningar på materialet det växer på så är det en stor indikation på att det är en mögelfläck. Om en droppe blekmedel byter fläckens färg så är det också en indikation på att det är mögel. Förutom att se fläckar så kan du också känna en stickande lukt eller uppleva symtom som huvudverk eller ögonirritation.

Kan jag ta bort mögel på egen hand?

Mögel kan orsaka allvarliga hälsoproblem, och eftersom det växer snabbt och kan vara svårt att hitta är det också svårt att ta bort. Många tror att de bara kan gnugga bort det med blekmedel, men detta eliminerar inte mögelrötterna. Det kommer att växa tillbaka om det inte är borttaget ordentligt med kemisk utrustning. Det är därför säkrare att anlita professionella tekniker för att åtgärda mögelangrepp.

 

Utför ni mögelsanering i Stockholm?

Vi utför våra arbeten i alla sstäder runt Stockholm. Detta inkluderar

– Stockholm

– Uppsala

– Enköping

– Västeros

– Enköping och mm 

Tveka inte på att begära en offert, vi hjälper till oavsett var du bor. Vi utför även radonsanering.

Vi  utför mögelsanering i:

Stockholm, Huddinge, Nacka, Södertälje, Botkyrka, Haninge, Solna, Järfälla, Sollentuna, Täby, Norrtälje, Lidingö, Tyresö, Sigtuna, Upplands Väsby, Österåker, Sundbyberg, Värmdö, Danderyd, Vallentuna, Nynäshamn, Ekerö, Upplands-Bro, Salem, Vaxholm, Nykvarn, Uppsala, Enköping, Strängnäs

fuktpatrullen omdömen
Betyg 4.6/5 baserad på 45 omdömmen

Låt oss kontakta dig!

Besöksadress

Brovägen 5, 182 76 Stocksund

Öppettider

Mån-Fre: 08:00 – 16:00

Helger: Stängt

Ring

010 – 55 00 009

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.