/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Mögelsanering

Sanering av mögel

Mögel är mest förekommande i badrum och vind. Oftast kan man försöka tvätta bort möglet på egen hand men större mögelangrepp kräver professionell sanering.

Innan man ska sanera mögel sker en luftfuktighetsmätning. Finner man tecken på mögel har byggnaden med stor sannolikhet varit utsatt för höga fuktnivåer över en längre tid.

Innan man inleder mögelsanering av ett mögelskadat område är det viktigt att fastställa orsaken till varför skadan har uppstått. Att enbart sanera området är en kortvarig lösning då fortsatt fukt kan leda till ytterligare mögeltillväxt.

Saneringsarbetet genomförs enligt ett kontrollerat och metodiskt protokoll. Arbetet omfattar hantering av giftiga saneringsvätskor och giftigt mögel. Arbetet medför en grundlig säkerhetsbedömning för att undvika spridning av sporer och andra ämnen till övriga rum i fastigheten. Kostnaden på mögelsanering varierar beroende på hur stort arbete som behöver utföras.

 

 

Varför uppstår mögel i bostaden?

Undermålig ventilation

Felaktig marktäckning

Hög relativ luftfuktigheten - över 75%

Läckande kanaler i luftkonditionering, speciellt de som går igenom en varm vind

Inga eller undermåliga fuktspärrar i duschutrymmen

Olika typer av mögel

Svartmögel

Den allra vanligaste mögelarten är svartmögel. Det är svarta grupperade tillväxter som växer i fuktiga miljöer som badrum (runt dusch och toalett ytan) samt kan förekomma i  kök och källare. Denna svamptillväxten sprider sig snabbt i bostaden om den lämnas utan åtgärd och kan precis som andra mögelarter leda till allergier och hälsobesvär.

Vilka symptom kan svartmögel orsaka? 

Svartmögel

Vitmögel

Vitmögel är en del av ett brett spektrum av mögelarter som kan se vita ut i färgen. De kan enkelt penetrera ytor med porösa material som trä eller gips och kan snabbt förstöra dem. Det kan vara svårt att identifiera mindre vitmögel angrepp på grund av dess färg. Men som med alla mögelarter är det viktigt att man identifierar dess närvaro i god tid så att rätt åtgärder kan tas, för att eventuellt stoppa mögeltillväxten och förhindra ytterligare problem. 

Hur får jag bort vitmögel? 

Vitmögel

Rödmögel

Rödmögel brukar man hitta på ytor inom byggmaterial som spånskivor och gipsväggar. Rödmögel avser dock inte någon specifik typ av mögel. Namnet är där bara som en beskrivning av möglets utseende. Olika mögelarter kan få en röd färg vid en viss period av deras tillväxt men ändrar så småningom färg med tiden.

Är rödmögel farligt och hur tar man bort det?

Rödmögel

Orangemögel

Orangemögel är ofta klibbigt och hör till de mest vidriga typerna av mögel. Du kan hitta tillväxten av orangemögel på en mängd olika ytor, inklusive trä, mat och till och med hårda ytor i badrum och kök.

Vilka hälsorisker orsakar orangemögel?

orangemögel

Misstänker du någon form av mögeltillväxt i din bostad?

Begär en offert så åker vi ut och tittar på det. 

Åtgärder

Hur går en mögelsanerning till?

Vi använder oss främst av kemisk mögelsanering bestående av oxidativa mögeldestruerande komponenter. Efter besprutning av saneringsvätskan bearbetas och borstar man ytorna utförligt. Våra tekniker bär säkerhetsutrustning och skyddskläder för att arbeta med dessa kemikalier som är giftiga att hantera under appliceringen. Ett aktivt fuktskydd installeras därefter i utrymmet för att säkerställa att möglet inte kan återkomma.

Mögel

Vanliga frågor

Hur luktar mögel?
Lukten av mögel är till stor del subjektiv. Lukten ändras vid olika tillväxt stadier. Vissa beskriver mögel lukten som fuktig jord eller som en ovårdad källare. Den kan upplevas som stark, stickande och rutten. Vid mögeltillväxt kommer du sannolikt att känna att du konstant andas in fuktig eller unken luft, även när ditt hem är väl ventilerat.

Hur vet man om man har mögel i huset?

Ser du en fläck som du misstänker kan vara mögel så bör du undersöka det på en gång. Titta först och främst på om det finns en fuktkälla i närheten, och lite eller inget ljus alls. Ser du sprickor eller skalningar på materialet det växer på så är det en stor indikation på att det är en mögelfläck. Om en droppe blekmedel byter fläckens färg så är det också en indikation på att det är mögel. Förutom att se fläckar så kan du också känna en stickande lukt eller uppleva symtom som huvudverk eller ögonirritation.

Kan jag ta bort mögel på egen hand?

Mögel kan orsaka allvarliga hälsoproblem, och eftersom det växer snabbt och kan vara svårt att hitta är det också svårt att ta bort. Många tror att de bara kan gnugga bort det med blekmedel, men detta eliminerar inte mögelrötterna. Det kommer att växa tillbaka om det inte är borttaget ordentligt med kemisk utrustning. Det är därför säkrare att anlita professionella tekniker för att åtgärda mögelangrepp.

Utför ni mögelsanering i Stockholm?

Vi utför våra arbeten i alla storstäder runt om i landet. Detta inkluderar

– Stockholm

– Uppsala

– Göteborg

– Malmö

– Sundsvall

– Helsingborg

Tveka inte på att begära en offert, vi hjälper till oavsett var du bor.

Låt oss kontakta dig

Besöksadress

Brovägen 5, 182 76 Stocksund

Öppettider

Mån-Fre: 08:00 – 16:00

Helger: Stängt

Ring

010 – 55 00 009

Snabblänkar

Fuktkontroll

Radon

Mögelsanering

Avfuktning

Om oss

Om Fuktpatrullen

Kontakt

Vanliga frågor

Kontakt

010 - 55 00 009

info@fuktpatrullen.se

Huvudkontor:

Brovägen 5, 182 76 Stocksund