/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Mögelsanering

Sanering av mögel/svartmögel

Mögel är mest förekommande i badrum och vind. Oftast kan man försöka tvätta bort möglet på egen hand men större mögelangrepp kräver professionell sanering.

Innan man ska sanera mögel sker en luftfuktighetsmätning. Finner man tecken på mögel har byggnaden med stor sannolikhet varit utsatt för höga fuktnivåer över en längre tid.

Innan man inleder mögelsanering av ett mögelskadat område är det viktigt att fastställa orsaken till varför skadan har uppstått. Att enbart sanera området är en kortvarig lösning då fortsatt fukt kan leda till ytterligare mögeltillväxt.

Saneringsarbetet genomförs enligt ett kontrollerat och metodiskt protokoll. Arbetet omfattar hantering av giftiga saneringsvätskor och giftigt mögel. Arbetet medför en grundlig säkerhetsbedömning för att undvika spridning av sporer och andra ämnen till övriga rum i fastigheten. Kostnaden på mögelsanering varierar beroende på hur stort arbete som behöver utföras.

 

 

Varför uppstår mögel i hemmet?

Undermålig ventilation

Felaktig marktäckning

Inga eller undermåliga fuktspärrar i duschutrymmen

Åtgärder

Vi använder oss främst av kemisk mögelsanering bestående av oxidativa mögeldestruerande komponenter. Efter besprutning av saneringsvätskan bearbetas och borstar man ytorna utförligt. Våra tekniker bär säkerhetsutrustning och skyddskläder för att arbeta med dessa kemikalier som är giftiga att hantera under appliceringen. Ett aktivt fuktskydd installeras därefter i utrymmet för att säkerställa att möglet inte kan återkomma.

Mögel

Låt oss kontakta dig

Besöksadress

Vendevägen 87, Danderyd 182 32

Öppettider

Mån-Fre: 08:00 – 16:00

Helger: Stängt

Ring

010 – 55 00 009