...

Svartmögel sanering

Det är ett utbrett problem i villor, industrilokaler och lägenheter med förekomst av svartmögel. Mögelangrepp skadar inte bara utseendet av väggar och andra ytor och sprider konstig lukt  men hotar också boendes hälsa.

Vad är svartmögel?

Svartmögel är flera typer av mögelarter (Cladosporium, Stachybotrys, Aspergillus) – mikrobiell påväxt som sprids genom sporer och växer i form av grön-svarta prickar. Det sprids där det finns två förutsättningar: en fuktig miljö och organiskt material som ger näring till mögelsvampar.

få bort svartmögel

Hur farlig är svartmögel

Många vill veta om svartmögel är farligt, om man kan skjuta upp åtgärder och lösa situationen senare.

Först bör man veta att mögelpåväxt indikerar alltid en vatten- eller fuktskada som bara kommer att bli allvarligare med tiden. För att bevara värdet av bostaden måste man åtgärda fuktskadan så fort som möjligt och åtgärda påväxten.

 

Svartmögel och hälsa

En stor del av svartmöglets underarter utsöndrar mykotoxiner som kan skada människor och djurs hälsa. Dessa ämnen är luftburna och sprider sig i utrymmet vilket gör att vi andas in dom kontinuerligt utan att märka det. Långvarlig exponering av mögel kan orsaka följande hälsobesvär:

 

Symptom av svartmögel förgiftning

 

 • Återkommande huvudvärk
 • Irritation i näsa, svalg och ögon
 • Allergiska reaktioner på hud 
 • Irriterade ögon, näsa och svalg
 • Infektion i luftvägar 
 • Ont i hals, hosta
 • Komplikationer hos personer med astma och andningssjukdomar
 • Trötthet

Hur ser svartmögel ut

Här är några bilder på svartmögel:

hur ser svartmögel ut
svartmögel badrum ta bort
svartmögel farligt

Vad orsakar svartmögel

Mögelsporer finns i luften överallt, men mögel växer dock inte var som helst. För att sprida sig behöver svartmögel näring i form av organiskt material och fuktig miljö. De vanligaste orsakerna är:

 • Undermålig ventilation i utrymmet, när väggar och andra ytor är utsatta för fukt och inte hinner torka tillräckligt. 
 • Skillnader mellan temperatur i olika rum framkallar kondens på väggar och tak.
 • Läckage i dolda zoner, t ex bakom möbler, i källare eller på vind.
 • När exempelvis Krypgrund eller källare inte är tillräckligt isolerad
 • Mycket fukt skapas under dagliga rutiner: i badrummet, köket, om nytvättade kläder torkas inomhus osv.

Hur luktar svartmögel

Svartmögel lukt är enkelt att känna till det har en unken källar, fuktig, jordig lukt. Det kan uppstå när ett angrepp har manifesterat sig under en lång tid.

Vi brukar vänja oss vid lukter som finns i vårt hem. Om man känner en unken svartmögel doft, bör man göra en mögelutredning för att ta reda vad som framkallar svart mögel i ditt hem.

Svartmögel i badrum och dusch

Badrum har ofta hög luftfuktighet när ventilationen inte fungerar som det ska. Fukt avlägsnas inte från utrymmet och ytor hinner inte torka.  Svartmögel i badrum kan bildas på olika ställen: vanligast på kakelfogar och duschdraperier, men det kan också finnas på tak, kring badkar, under handfatet, bakom möbler och tvättmaskin.

Svartmögel i badrummet är farligt pga vi spenderar ganska mycket tid där varje dag och andas in mykotoxiner som möglet utsöndrar. 

Många väljer att ta bort svartmögel i badrummet  på egen hand med ättika eller blekmedel men sen kommer problemet ofta tillbaka. Även om man har tagit bort alla svarta fläckar, sporer kan fortfarande stanna kvar, och utan förändringar i ventilationssystemet är det svårt att bli av med den mikrobiella påväxten.

svartmögel i badrum

Svartmögel i källare

Källare är ofta en trivsam miljö och en utgångspunkt för olika mögelarter. Brist på ventilation, fukt från jorden, kondens och läckage – det finns många faktorer, som kan orsaka svartmögel. Om det har upptäckts i källare eller krypgrund , måste man sanera den mikrobiella påväxten professionellt med oxidativa medel.

För att förebygga svartmögel i källare och skapa en hälsosam klimat i husgrunden bör husägare förstärka ventilationen, ompröva isoleringen och dräneringen samt installera en avfuktare för att ta bort excessiv fuktighet. Organiskt material som har angripits av mögel bör rivas om det inte går att rädda det genom besprutning med saneringsvätskor eller fogging. 

Vi på Fuktpatrullen är glada att hjälpa till och ge en kostnadsfri rådgivning till dig, som har upptäckt svartmögel i källaren!

svartmögel i krypgrund

Låt oss kontakta dig!

Svartmögel på vind

Det händer inte sällan att husägaren upptäcker olycksbådande svarta prickar på vinden. Ett sådant problem uppstår när huset har hög fuktbelastning som ökar under vinterperioden, när varm fuktig luft från boendemiljö kommer upp och kondenserar på takstolar. Konstigt nog är nybyggda hus mer utsatta för detta. Svart mögel på vinden kan spridas i hela huset och orsaka allergier och luftrörsbesvär.

Hur bildas svartmögel på vinden

Om du misstänker att det finns för hög fuktbelastning i ditt hus bör du kolla vinden minst 2 gånger per år: undersök takstolarna om de har bytt färg och upplevs som fuktiga på ytan.  

Roten till problemet ligger oftast i dålig planering av ventilation och uppvärmning.

 • Ingen eller för mycket ventilation
 • Igensatta ventilationskanaler
 • Otillräcklig isolering
 • Läckage

Svartmögel sanering på vinden innebär mögelmätning med UV lampa, behandling med oxidativa medel och borstning av ytor med syftet att ta bort all befintlig påväxt. Den bästa åtgärden mot fukt är att förstärka ventilationen och installera en vindsavfuktare så att man blir av med källan till mögel.

Andra platser där det kan finnas svart mögel

 

Svartmögel på fönster förekommer när det finns otätheter i fönstret och regnvatten läcker igenom dem.

Svarta prickar på tapeter uppstår där det finns en fuktskada i väggen. Man bör ta bort den berörda delen av tapet och utreda var skadan finns. 

Svartmögel på fasad visar sig där det finns gamla eller lågkvalitativa material – virke, linolja, färg. Man måste alltid sanera svartmögel noggrant  innan ommålning.

Ta bort svartmögel en gång för alla

För att få bort svart mögel fullständigt krävs det ett professionellt tillvägagångssätt som säkerställer att inte bara den ytliga påväxten men också mögel som ligger på djupet och sporer tas bort.

Fuktpatrullen är ett lag av erfarna specialister inom fukt- och mögelskador som gör ditt hem till en trivsam och frisk miljö att bo i!

erfarenhet med arbete mot mögel i villor, hus och kommersiella fastigheter

garanti att mögel inte kommer tillbaka

kunder med mögelproblem har anlitat oss

Svartmögel sanering: vad innebär det?

1. Svartmögel utredning som det första steget

För att utföra en effektiv mögelsanering är det viktigt att hitta källan till problemet. Vi hittar eventuella fuktskador och vi kan ta luftprover för att fastställa antal sporer i luften. Inte allt mögel är synligt, därför använder vi uv-lampor för att hitta alla platser med påväxt vid behov.

Efter att vi har utfört mögelbesiktning ger vi ett förslag för åtgärder och skapar en slutlig offert. I varje fall blir det en individuell åtgärdsplan baserad på hur stort  mögelangreppet är och vilket byggmaterial som användes vid byggnation och inredning.

ta bort svartmögel

2. Svartmögel sanering med oxidativa medel

 

För att ta bort svartmögel en gång för alla utför Fuktpatrullen besprutning av ytor med professionella saneringsmedel av Svensk tillverkning. Oxidativa saneringsvätskor har en bra inträngnings förmåga, utplånar mögel och röta samt olika bakterier. På obehandlade ytor har det en blekningseffekt som hjälper att ta bort missfärgningen av svart mögel. 

 Vi tar alltid hänsyn till materialen som ska bearbetas, om de är känsliga för kemikalier då använder vi andra metoder, t ex foggning.

svartmögel sanering

3. Foggning

 

Om det finns svåråtkomliga områden eller om materialen inte klarar av besprutning med saneringsvätskor går det bra att använda foggning. Det innebär att specialisten använder en fogger – en apparat som sprider saneringsvätska eller en form av torr rök. Denna metod av svartmögel sanering är mer skonsam för olika material och svåråtkomliga ytor.

savrt mögel sanering foggning

4. Slipning

 

Ibland när mögelskadan är väldigt stor, tillgriper specialister slipning av ytor med slipmaskin som tar bort svarta fläckar på trä så att det ser ut som nytt.

Slipning kan inte enbart användas vid påväxt eftersom det  inte dödar möglet på djupet och kan sprida mögelsporer i närområdet. 

slipning av mögel

5. Installation av avfuktare

 

Den bästa åtgärden mot svartmögel efter mögelsanering är att installera en avfuktare för att ta hand om den fuktiga miljön långsiktigt.

Fuktpatrullen har stor erfarenhet inom avfuktning, vi hjälper er att hitta den bästa modellen av avfuktare för din vind, källare, badrum och installerar avfuktaren där den verkar mest effektivt.  

 

installation av avfuktare

6 skäl att anlita Fuktpatrulen

garantier

Ett avtal med en garanti

Vi ger tydliga garantier att mikrobiell påväxt är helt avdödat och inte kommer tillbaka – det är vårt ansvar.

ventilation

Fixar även ventilation och avfuktning

Hos oss kan du beställa även ventilationsarbete och installation av avfuktare – de åtgärderna som behövs för att förebygga fukt och mögelproblem. Alla tjänster ihop- prisvärt!

inomhusmiljö

Tryggt och allergivänligt för människor och djur

Vi använder miljövänliga saneringsvätskor som är trygga för vuxna, barn och djur. Inga kemikalier är kvar i luften eller på ytorna 24h efter saneringen. 

snabbt

Snabbt och enkelt

Fuktpatrullen kan oftast komma samma eller nästa dag och utföra arbetet inom 2 dygn

ventilation

Verksamma i 6 år

Fuktpatrullen  har utfört mögelkontroll i 6 år och har befriat 220+ hushåll från skadliga mikroorganismer.

mögelsanering specialist

Specialister med stor erfarenhet

Alla våra specialister är certifierade och har minst 3 års erfarenhet inom  branschen

Hur går mögelsanering till?

 

 1. Du lämnar en förfrågan här.
 2. Vi kontaktar dig och tar reda på detaljerna.
 3. Våra specialister kommer hem till dig och mäter mögel i hela huset. 
 4. Efter mögelbesiktningen presenterar vi en bedömning om mögelangreppet och orsaken till det. Vi tar fram en plan för åtgärder.
 5. Du signerar ett avtal med fasta garantier och vi börjar det riktiga arbetet!
 6. Dags för mögelsanering av huset! Vi använder oss främst av kemisk mögelsanering bestående av oxidativa mögel destruerande komponenter. Vi använder Penetrox, BioFresh, Odox, Maxox. Om vi upptäcker känsliga byggnadsmaterialen i utrymmet då kan vi använda metoder som foggning.
 7. Efter besprutning av saneringsvätskan borstar man ytorna utförligt . 
 8. Våra tekniker bär säkerhetsutrustning och skyddskläder för att arbeta med dessa kemikalier som är giftiga att hantera under appliceringen. 
 9. Ett aktivt fuktskydd kan installeras därefter i utrymmet för att säkerställa att möglet inte kan återkomma
 10. Att enbart sanera området är en kortvarig lösning då fortsatt fukt kan leda till ytterligare mögeltillväxt. Vid höga fuktnivåer kan det behövas avfuktning
sanera mögel

Mögelsanering i badrummet: Video

Misstänker du någon form av mögeltillväxt i din bostad?

Begär en offert så åker vi ut och tittar på det. 

Misstänker du någon form av mögeltillväxt i din bostad?

Begär en offert så åker vi ut och tittar på det.

Misstänker du någon form av mögeltillväxt i din bostad?

Begär en offert så åker vi ut och tittar på det.

Vi  utför mögelsanering i:

Stockholm, Huddinge, Nacka, Södertälje, Botkyrka, Haninge, Solna, Järfälla, Sollentuna, Täby, Norrtälje, Lidingö, Tyresö, Sigtuna, Upplands Väsby, Österåker, Sundbyberg, Värmdö, Danderyd, Vallentuna, Nynäshamn, Ekerö, Upplands-Bro, Salem, Vaxholm, Nykvarn, Uppsala, Enköping, Strängnäs

fuktpatrullen omdömen
Betyg 4.6/5 baserad på 45 omdömmen

Låt oss kontakta dig!

Besöksadress

Brovägen 5, 182 76 Stocksund

Öppettider

Mån-Fre: 08:00 – 16:00

Helger: Stängt

Ring

010 – 55 00 009

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.