/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */
Ozonsanering-Vad är en ozonsanering?

Ozonsanering-Vad är en ozonsanering?

En ozonsanering, eller ozonbehandling som det även kallas är ett sätt att sanera ytligt mögel eller att behandla en unken lukt i huset. När man sanerar med ozon så placeras en ozongenerator i huset. Denna tillverkar ozon och ska fungera så att den oxiderar luften så...
Behöver man en avfuktare till källare?

Behöver man en avfuktare till källare?

Fukt kan lätt uppstå i källarutrymmen när den varma luften som kommer från ovanvåningen möter den kalla luften i källaren. Det kan då vara en bra ide att installera en sorptionsavfuktare. Dessa kräver en del energi, men är samtidigt mycket effektiva. En...
Behöver man besikta huset innan ett köp?

Behöver man besikta huset innan ett köp?

Varför behöver du en besiktning när du köper hus? Innan man genomför ett köp av ett hus så bör man besiktiga det för att undvika dolda fel som upptäcks efter att man har köpt sitt hus. När man är på en visning så kan man tänka på vissa saker själv, som om det är dålig...
När är det dags att isolera vinden?

När är det dags att isolera vinden?

Isolering av vinden Isolera vinden gör man oftast av den enkla anledningen att minska de uppvärmningskostnader man har för huset. Eller möjligtvis för att få mer plats att bo på.  Är det senare alternativet någonting man vill göra så måste man isolera alla vindens...
Vart sitter en landgång i ett hus?

Vart sitter en landgång i ett hus?

Behöver man inspektera vinden? På vindar där isoleringen ligger ovanpå bjälklaget, eller där det är svårt att ta sig fram utan att riskera trycka ihop eller riva sönder isoleringen så brukar man tillverka en landgång. När det gäller landgång på en vind så är det i de...
När behövs en fuktutredning?

När behövs en fuktutredning?

Har du problem med fuktskador? Problemet med fuktskador kan uppstå på många platser i ett hus och kan ge upphov till skador och mögel om den inte behandlas rätt. Särskilt utsatt är badrum, källare och krypgrund där markfukt kan vara ett problem. Men även andra delar...