...

Vad är vitmögel?

 

Vitmögel är inte en specifik art av mögel, många mögelarter kan verka vita. De arter av vitmögel som vanligtvis växer i hem är aspergillus, cladosporium och penicillum.

Vissa mögelarter kan verka vita i sina tidiga utvecklingsstadier. Senare kan de ändra färg efter att ha producerat sporer. Ändå är många arter vita oavsett ålder eftersom deras sporer inte är pigmenterade än. Bristen på sporpigmentering orsakas av den typ av material som de växer på.

Vitmögel  brukar vara pulverformig och kan smälta in i de material som den växer på, vilket i de flesta fallen gör det svårt att avgöra om det faktiskt är mögel.

Är vitmögel farligt?

 

Alla typer av mögel, inklusive vitmögel kan orsaka hälsoproblem. Vit mögel precis som svartmögel bör tas bort så snart som möjligt för att undvika hälsorisker och skador på material och konstruktioner. Även mildare former av vitmögel kan innebära hälsofara.

Exponeras man för vitmögel under längre perioder kan man utsättats för risk. Några av symtomen som orsakas av vitmögel inkluderar allergiska reaktioner, ögonirritationer, huvudvärk, yrsel, luftvägsinfektioner,illamående och i vissa fall depression.
Misstänker du att någon har drabbats av mögelexponering, kontakta en läkare och anlita oss för inspektion och eventuella åtgärder.

vitmögel i krypgrunden

Var kan vitmögel växa?

Vind

Vindar är en idealisk miljö för vitmögel att frodas i eftersom de innehåller massor av matkällor som fukt och trä. Läckande vatten, kondens från växlande temperaturer och dålig ventilation kan ge mögel en fuktig miljö att frodas på. Att ta bort och sanera vitmögel från vinden kan vara svårt på grund av de trånga utrymmena. Kan vara bra att kontrollerar din vind ibland för att upptäcka vitmögel eller en smaklös lukt.

Källare

Vit mögel i källare växer ofta på trägolvbjälkar, betongväggar och på föremål som lagras där. Våta källarväggar kan skapa en fuktig miljö som är nyttigt för mögeltillväxt. Kall uteluft och varm inomhusluft som kommer i kontakt med varandra kan orsaka kondens vilket gör det till en perfekt förutsättning för vitmögel.

Vi sanerar vitmögel

Vitmögel är mycket svårare och farligare att ta bort på egen hand. Det kan ha trängt in djupt under ytan av det förorenade materialet, kan växa på platser som du inte ens är medveten om. Därför bör du kontakta Fuktpatrullen om du misstänker någon form av mögeltillväxt i bostaden.

Vi utför en fullbordad sanering med speciella kemiska verktyg för att eliminera mögeltilväxten helt. Saneringsprocessen innebär användning av specialiserad utrustning och metoder för att säkerställa fullständig avlägsnande och samtidigt förhindra ny mögel tillväxt.

Ser du vita fläckar som du misstänker är vitmögel? Då kan du begära en offert eller gratis rådgivning från oss!

vitmögel sanering
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.