Behöver man besikta huset innan ett köp?

Behöver man besikta huset innan ett köp?

Varför behöver du en besiktning när du köper hus? Innan man genomför ett köp av ett hus så bör man besiktiga det för att undvika dolda fel som upptäcks efter att man har köpt sitt hus. När man är på en visning så kan man tänka på vissa saker själv, som om det är dålig...
Kan fukt i betong skapa problem?

Kan fukt i betong skapa problem?

Kan fukt i betong skapa problem? Betong påverkas inte av fukt, så det behöver ingen isolering på samma sätt som andra material. Problem kan bara uppstå om fuktig betong kommer i kontakt med ett annat byggmaterial som är fuktkänsligt. En vanlig byggkonstruktion under...
Hur kan man skydda hus mot frysskador?

Hur kan man skydda hus mot frysskador?

Varför får man Frysskador? Vintern kan vara hård på många ställen i landet och då kan man råka ut för frysta vattenledningar och sprickbildningar i husfasaden.  Frysskador är väldigt vanliga Frysskador drabbar såväl äldre som nybyggda hus. Det är särskilt vanligt när...
Golvbjälklag och dess funktion

Golvbjälklag och dess funktion

Vad är golvbjälkar? Golvbjälkar används för att stödja ett golv som sträcker sig över ett öppet område, som över en källare, krypgrund eller nedre våningsplan eller mellan skjulda golvbjälkar. Det är som en minibro som bara stöds i varje ände. När många delar...
Sorptionsavfuktare – Installation & tips

Sorptionsavfuktare – Installation & tips

Sorptionsavfuktare – Installation och tips En sorptionsavfuktare drar in den fuktiga luften och blåser den på ett snurrande absorberingshjul som i sin tur blir till ånga då sorptionsavfuktaren även blåser varmluft på det snurrande hjulet. Det positiva med just...