...
Vad innebär blindbotten i krypgrund?

Vad innebär blindbotten i krypgrund?

Med blindbotten i krypgrund menas det inifrån krypgrunden synliga taket. Blindbotten kan bestå av olika material, såsom till ex olika typer av träfiberskiva likt masonit, lamellträ, plywood, spånskiva, asfaboard, hårdpressad isolering m.fl. I den äldre grundläggningen...
Golvbjälklag och dess funktion

Golvbjälklag och dess funktion

Vad är golvbjälkar? Golvbjälkar används för att stödja ett golv som sträcker sig över ett öppet område, som över en källare, krypgrund eller nedre våningsplan eller mellan skjulda golvbjälkar. Det är som en minibro som bara stöds i varje ände. När många delar...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.