/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */
Vad innebär blindbotten i krypgrund?

Vad innebär blindbotten i krypgrund?

Med blindbotten i krypgrund menas det inifrån krypgrunden synliga taket. Blindbotten kan bestå av olika material, såsom till ex olika typer av träfiberskiva likt masonit, lamellträ, plywood, spånskiva, asfaboard, hårdpressad isolering m.fl. I den äldre grundläggningen...
Varför behöver man syll?

Varför behöver man syll?

Vad är syll? En syll ligger mellan husgrunden och huset. Syllen är en balk vars syfte är att fungera som underlag för bjälklaget som golvet placeras på. Syllen isoleras från grundmurens fukt genom syllpapp eller annat fuktsäkert material som placeras mellan syllen och...
Golvbjälklag och dess funktion

Golvbjälklag och dess funktion

Vad är golvbjälkar? Golvbjälkar används för att stödja ett golv som sträcker sig över ett öppet område, som över en källare, krypgrund eller nedre våningsplan eller mellan skjulda golvbjälkar. Det är som en minibro som bara stöds i varje ände. När många delar...
3 tips för en renare krypgrund

3 tips för en renare krypgrund

Isolera krypgrund En krypgrund eller torpargrund som inte är isolerad kan leda till fuktskador eller andra skador orsakade av till exempel jordbakterier.  Så har man en krypgrund kan det vara en bra ide att isolera den. Men varför är det bra att isolera krypgrunden?...