...

Med blindbotten i krypgrund menas det inifrån krypgrunden synliga taket. Blindbotten kan bestå av olika material, såsom till ex olika typer av träfiberskiva likt masonit, lamellträ, plywood, spånskiva, asfaboard, hårdpressad isolering m.fl. I den äldre grundläggningen kallad torpargrund så använde man vanligen överlappande längder av ytved eller råspont. Plasten och isoleringen kan hjälpa till med fuktproblem du har i krypgrunden, som vattendroppar som samlas på betongväggar och rör.

Blindbotten i krypgrund uppvisar ofta mögel

Eftersom det i torpargrund eller krypgrund uppkommer klimat med mycket fukt riskerar blindbotten att lätt angripas av mögel. Blindbottenskivorna ger möglet den näring som behövs då övriga livsfaktorer som luftfuktighet i kombination med temperatur når dom rätta nivåerna. Mögel kan synas som allt från ett vitt dammlager till svarta prickar, svart mögel, och blånadssvampar. Dolt mögel kan också förekomma på ovansidan av blindbotten och vidare upp i isoleringen samt i resterande golvbjälklag, allt beroende på hur fuktigt byggnadsmaterialet har tillåtits att bli. 

blindbotten_krypgrund
blindbotten_i_krypgrund
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.