/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Mögeltest

När det gäller husmögel så finns det flera olika sorter man kan vara drabbad av. Det finns mögeltest som identifierar olika typer av mögelsporer. Dessa test använder sig av en provsticka som du lägger mot det angripna området. Sedan blandas provstickan med en vätska. Efter några minuter kommer vätskan skifta till en specifik färg om det finns mögelsporer.

Mögeltest

Mögeltest finns i olika prisklasser. De lite dyrare varianterna säger sig kunna identifiera flera typer av sporer. Dessa lite dyrare varianterna inkluderar dessutom provtagning vid laboratorium. I dessa fall måste du skicka provtagningen till återförsäljaren. Du får i ett senare skede ett provsvar som hjälper dig att avgöra vilka åtgärder som behövs.

Vilket test ska man välja?

Prisklassen avgör hur omfattande testet är. En del test mäter bara för en specifik art av mögelsvampar. Det finns exempelvis mögeltoxiner som sätter sig i luften. I dessa fall räcker det inte med att enbart åtgärda det angripna området.

Provtagningen är inte särskilt svår, och ett test behöver inte kosta särskilt mycket. Problemet är snarare att identifiera rätt typ av mögelsporer. Om det finns mögel måste du även kunna utföra en korrekt mögelsanering på egen hand.

Vad gör man efter provtagningen?

Om mögel testet har visat på aktiva sporer måste du vidta omedelbara åtgärder. Det finns ett antal olika faktorer som du bör ta hänsyn till. Kontakta oss gärna för mer information och offerter.