/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Fuktkontroll och mätning

Vad orsakar fukt i hemmet?

Fuktproblem uppstår när varm luft kommer i kontakt med en sval yta eller tvärtom. Fukt kan uppstå i källare, vind eller krypgrund. Vinden är ett välisolerat område i huset och därmed kan kall och fuktig inneluft kondensera mot yttertakets insida. Förändringar i inomhustemperatur kan bero på ökad isolering, nytt uppvärmningssystem eller förändringar i ventilationssystemet.

Fuktiga ytor på strukturella komponenter i huset leder till goda förhållanden för fuktskador, mögelskador och svartmögel att tillväxa.

 

fuktigt fönster

Varför fuktkontroll?

Fukt skapar goda förutsättningar för mikroorganismer såsom bakterier och rötsvampar att ta fäste i organiska material som huset består av. Förutom att byggnaden skadas så producerar dessa mikroorganismer toxiner (gifter) som är hälsoskadliga för oss människor. Vanliga symtom innefattar huvudvärk, luftvägsirritation, hudbesvär och trötthet. Sjukdomar som kan förvärras eller orsakas av fukt/mögelskador omfattar astma, luftvägsinfektioner, allergiska sjukdomar och även lungcancer (radon). Det är därför viktigt att man gör en fuktutredning och kontrollerar luftfuktigheten inomhus om man misstänker någon skada. Det är även viktigt att förebygga fuktskador genom god reglering av ventilationssystem, inomhustemperatur och isolering speciellt i områden som vind och krypgrund.

fukt kontroll

Så går kontrollen till

Våra tekniker besiktar, mäter fukthalten i flera viktiga delar av byggnaden och inspekterar fuktspärrar. Vi på Fuktpatrullen använder bransch godkända fuktmätare för att uppmäta den korrekta fuktnivån i hushållet. Efter fuktmätningen erhåller du ett protokoll med samtliga mätresultat och ett åtgärdsförslag.

Låt oss kontakta dig

Besöksadress

Brovägen 5, 182 76 Stocksund

Öppettider

Mån-Fre: 08:00 – 16:00

Helger: Stängt

Ring

010 – 55 00 009

Snabblänkar

Fuktkontroll

Radon

Mögelsanering

Avfuktning

Om oss

Om Fuktpatrullen

Kontakt

Vanliga frågor

Kontakt

010 - 55 00 009

info@fuktpatrullen.se

Huvudkontor:

Brovägen 5, 182 76 Stocksund