fbpx

Radonmätning och radonsanering

Radon är en radioaktiv gas som produceras vid sönderfall av uran och radium. Gasen har varken lukt eller färg, därför är det svårt att upptäcka radon med blotta ögat. Grundämnena finns till viss del i de flesta bergarter i Sverige.

När radon sönderfaller avges skadliga radioaktiva metaller så kallade radondöttrar – polonium, bly, vismut. Dessa partiklar hamnar i våra luftrör och kan skada lungorna.

Vi på Fuktpatrullen lösar dina problem med höga radonhalter en gång för alltid!

radonsanering kostnad

Hur farlig är radon

Om man exponeras för ädelgasen kontinuerligt stiger risken för lungcancer med 16%. Rökare som redan har en högre risk att drabbas av lungcancer är ännu känsligare för radonexponering.

Hälsoriskerna utvecklas långsamt över tid, exponering från 15 år och uppåt medför risker. Vid problem med ventilationen kan gasen sprida sig från källaren eller krypgrunden till andra rum i bostaden. Därför måste man mäta radon regelbundet.

radon lungcancer

Orsakar ca 500 lungcancerfall per år i Sverige, №2 efter rökning

rökning radon

Rökare är mest utsatta

ta bort radon i hemmet

Partiklar avger gammastrålning

sanera radon stockholm

325.000 bostäder i Sverige har förhöjda radonhalter

Radonmätning i Stockholm

Vi på Fuktpatrullen är certifierade specialister inom radonutredning och radonsanering. 

En snabbmätning kan visserligen visa om problemet finns men en mer detaljerad bild får man enbart med ett hembesök. Våra sakkunniga kan då indikera var källan till gasen är lokaliserad och hur man kan åtgärda problemet bäst. 

Det finns två olika sätt att mäta radonhalten: korttidsmätning och långtidsmätning

Om man vill använda möjligheten till radonbidrag, måste man göra långtidsmätning. Det utförs endast från Oktober till April. 

mäta radon i huset

Gränsvärdet

Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt att Radonhalten i bostäder måste vara lägre än 200 Bq/m3.

Om radonmätningen uppvisar halter som överstiger 200 Bq/m3 bör man inleda radonsanering i huset.

Vem behöver mäta radon?

✔ Vid husförsäljning och husköp

✔ Om du befinner dig på en radonrik region

✔ Rökare

✔ Alla som vill bo i en trygg miljö

✔ Hus samt lägenheter som är byggda med blåbetong

 

Låt oss kontakta dig!

 

Radonsanering i Stockholm

 

Det är viktigt att sanera radon så snabbt som möjligt för att minska risken för hälsoproblem.

Radonsanering är inte lik andra typer av saneringar eftersom det inte enbart handlar om att avlägsna det skadliga ämnet som finns just nu, men man måste säkerställa att det avlägsnas kontinuerligt från utrymmet.

Vi på Fuktpatrullen utför radonrensning beroende på var källan till gasen finns i ditt hus. Det kan finnas i byggmaterial, marken eller vatten.

Det finns olika metoder för radonsanering. Vi gör en bedömning hos dig och planerar en trygg och långsiktig lösning för att minska radonhalten.

 

radonsanering stockholm

Åtgärder mot markradon

 

Marken är den mest sannolika källan till radon i byggnaden, speciellt när krypgrunden inte är isolerad. Uran och radium finns i de flesta berg- och jordarter i Sverige, därför finns det radonrisker i många regioner inklusiv Stockholms och Uppsala län.

 

Markradon kan läcka in i huset när:

 • Det finns hål, sprickor, otätheter i grunden.
 • Otäta avloppsbrunnar.
 • Ventilationssystemet skapar undertryck på nedre plan.
 • Mellanrum, sprickor mellan bottenplattan och väggarna.

 

sanering av markradon

Vad innebär sanering av markradon

 

1. Isolering: Om radonhalterna inte är för höga kan det räcka med att isolera krypgrunden, täta sprickor och avloppsbrunnar. 

2. Installera en radonsug under betongplattan – en fläkt som ska minska trycket i marken och förhindrar jordluften från att komma in i huset. Används oftast när huset står på en källare eller en betongplatta.

3. Radonbrunn sänker lufttrycket i marken kring huset. Denna åtgärd mot markradon är effektiv på grusåsar. 

4. Installering av FTX ventilation är mest effektiv eftersom det ökar luftomsättningen och håller värmen inne.

Sanera radon i blåbetong

 

Blåbetong finner man i hus som byggdes mellan 1930 och 1980, materialet användes mest i väggar. Materialet ger ut relativt mycket radongas som kan leda till att radonnivån överskrider gränsvärden 200 Bq/m³ (i vissa fall upp till 1000 Bq/m³). 

Åtgärder mot radon i blåbetong handlar om att höja luftväxlingen i utrymmet.

1. Installera en tilluftsventilation som tvingar in luften och tar bort undertrycket.

2. Installera en från-och tilluftsventilation FTX (radon tas ut, men varm luft återvinns).

3. Förbättra självdragsventilationen i huset, sätta upp fönster- och väggventiler. 

4. Behandla blåbetongväggar så att mindre radongas släpps ut.

 

sanera radon i blåbetong

Åtgärder mot radon i vatten

Livsmedelsverket skriver att det inte är avsevärt farligt att dricka vatten som innehåller radon. Problem kan uppstå när ädelgasen kommer ut från vattnet till luften när vi utför våra rutiner. 

En lösning till problemet är att installera radonavskiljare i rörsystemet som extraherar den farliga gasen från vattenflödet.

Ta bort radon med Fuktpatrullen!

 

Fuktpatrullen har ett lag av certifierade yrkesmän som har omfattande erfarenhet inom ventilation och radon.  Vi tillhandahåller ett komplett utbud av ventilationsarbete som behövs för att åtgärda radon i villa eller bostadshus.

 

 • Radonmätning och radonutredning
 • Förstärkning av självdragsventilation
 • Installation av tilluftsventilation
 • Radonsugar, radonbrunnar
 • Installation av från-och tilluftsventilation FTX
 • Isolering av krypgrund
ta bort radon från hemmet

6 skäl att välja Fuktpatrullen

gratis radonbesiktning

Gratis radonbesiktning med förslag på åtgärder

radonspecialister

Kvalificerade radonspecialister med mer än 4 års erfarenhet av radon- och ventilationsarbete

individuellt tillvägningssätt

 Vi kan utföra alla typer av åtgärder. Individuella lösningar för varje hushåll.

garantier

Fasta priser och garanti som säkerställer att radonivån i utrymmet inte ska stiga igen

radonbidrag

Vi ser till att alla dokument är i full ordning så att du erhåller radonbidrag

inomhusmiljö

Minimala effekter på hemmet och miljön

Våra priser för radonsanering

 

För att säga vad en radonsanering kostar måste man undersöka utrymmet först och uppskatta vad som kommer behövas i varje specifikt fall.

Prisnivåer beror på:

 • Källan till problemet
 • Vilken typ av ventilation som bör tillämpas
 • Finns det behov av isolering av krypgrunden, tätning av sprickor och olika andra behandlingar.

Fuktpatrullen kan utföra en kostnadsfri radonbesiktning, planera ytterligare arbete och sen skapa en offert med ett fastpris.

Ta reda på priset just för dig!

 

Hur går radonsanering till?

Först behöver man mäta radon i huset. Det kan vara en kortare mätning eller långtidsmätning.

Vi tar reda på resultatet av mätningen. Om det finns förhöjda radonhalter genomför vi en radonbesiktning av huset.

Våra radonsakkunniga inspekterar husets konstruktion och byggmaterial, letar efter otätheter, sprickor eller öppna tomter, gör en genomgång av ventilationssystemet, mm.

Vi förklarar läget för dig och föreslår de mest effektiva åtgärderna.

Efter att vi har kommit överens skapar vi en offert med ett fast pris och garantier.

Med oss får du radonbidrag!

 

Om du har uppmätt förhöjd radonnivå har du rätt till radonbidrag för saneringsarbetet. Nu får man kompensation för utförda åtgärder mot radon. 

 

 • Maximal kostnad för radonsanering som är föremål för bidraget – 25000 kr. 
 • Man måste ansöka om ersättningen till Boverket innan arbetets början.
 • Ägaren behöver utföra en långtidsradonmätning
 • Bidraget utbetalas bara i fall radonhalten sänks till lägre än 200 Bq/m³. Fuktpatrullen garanterar det. 
 • Priset för radonsanering minskar med upp till 50% tack vare bidraget.

Misstänker du radon i ditt hus? Kontakta oss och bli av med hotet mot hälsan!

Vi utför radonsanering i:

Stockholm, Huddinge, Nacka, Södertälje, Botkyrka, Haninge, Solna, Järfälla, Sollentuna, Täby, Norrtälje, Lidingö, Tyresö, Sigtuna, Upplands Väsby, Österåker, Sundbyberg, Värmdö, Danderyd, Vallentuna, Nynäshamn, Ekerö, Upplands-Bro, Salem, Vaxholm, Nykvarn, Uppsala, Enköping, Strängnäs

fuktpatrullen omdömen
Betyg 4.6/5 baserad på 45 omdömmen

Snabblänkar

Fuktkontroll

Radon

Mögelsanering

Avfuktning

Dränering

Kontakt

010-550 00 09

info@fuktpatrullen.se