/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Radonmätning och sanering

Vad är radon?

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radongasen är inert, färglös och luktfri. Den fastnar på damm och kan på så sätt hamna i våra luftrör och lungor när vi andas in inomhusluften. Utomhus sprids radon snabbt och är i allmänhet inte ett hälsoproblem. Radonexponering är efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige.

Markradon förekommer i hus lokaliserade på grusåsar eller uranrik berggrund. Radon sprider sig via marken upp i husgrunden genom sprickor och andra håligheter i husgrunden. Blåbetong är ett radonrikt material som användes mycket under 1929–1975, detta material orsakar stor avgång av radon till bostaden.

 

Arbetsprocess

Radonmätning

Utredning

Åtgärder

Åtgärder

Radonexponeringen kan urspringa från olika källor. Om radon kommer från byggmaterialet krävs åtgärder för att öka luftcirkulationen. Kommer radon från marken måste den tätas, t.ex. genom att rengöra brunnar för avlopp, runt skyddsledningar eller i sprickor. I andra situationer behöver tryckförhållandena ändras så att jordluften inte tränger in i huset, t.ex. med hjälp av radonsug. Ibland krävs en kombination av markmätningar och förbättrad ventilation.
Om vattnet innehåller radon måste det luftas med speciella radonseparatorer.
Efter inspektions- och handlingsplanen är det dags att påbörja saneringen. Därefter har du ett hälsosamt hem där du kan andas fritt och säkert.

Radon gas

Låt oss kontakta dig

Besöksadress

Vendevägen 87, Danderyd 182 32

Öppettider

Mån-Fre: 08:00 – 16:00

Helger: Stängt

Ring

010 – 55 00 009