fbpx

Kan fukt i betong skapa problem?

Betong påverkas inte av fukt, så det behöver ingen isolering på samma sätt som andra material. Problem kan bara uppstå om fuktig betong kommer i kontakt med ett annat byggmaterial som är fuktkänsligt. En vanlig byggkonstruktion under 1960-1980-talet var att lägga en betongplatta på mark utan underliggande utrymme, vilket betydde att isoleringen för husets grund sattes på själva betongen, istället för under den.

Isolering av betong

Detta visade sig ofta drabbas av fuktproblem. Problemen uppstod då fukt från marken vandrade upp genom betongplattan och skadade ovanliggande golv. För att stoppa fukt i betongplatta så försåg man konstruktionen med en fuktspärr. Nu för tiden så vet man att man ska isolera under en betongplatta. Ska man isolera betonggolv så ska man alltid kolla om det finns isolering under betongplattan först.

Hur vet man om man har fukt i betongplatta på mark?

Har du en målad betongplatta så kan färgsläpp indikera problem. Betongen ser ofta torr ut. Lukt kan också vara en indikator på fuktproblem. Man bör inspektera sina golv med jämna mellanrum. Är man osäker så går det alltid att göra en fuktmätning i betong, ett traditionellt gränsvärde för betongens fuktighet är 85% RF. Många tätskikt kräver att betongen har torkat till denna nivå innan de kan monteras.

betong