/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Mikrobiell tillväxt i vind

En vind är en vanlig plats för mikrobiell påväxt. Det vill säga mögel, röta, alger osv. De flesta inser vikten av isolera en vind, men få inser att ventilation av vinden är lika viktigt. Om vinden har otillräcklig ventilation ska varm luft i hemmet kommer att stiga upp på vinden och i kallt väder kommer fukt kondensat på kalla ytor (som vind takmantel). Denna fukt ger en perfekt läge för mikrobiell tillväxt.

Vilka lösningar finns det?

Sporer kan bli ett hälsoproblem beroende på exponering. Stora vindar kan tillåta luftutbyte mellan den inre delen av bostaden och vindluften. Dessutom kan utkast runt trim och dörrstopp öka exponeringen för olika skadliga sporer. Omvänt, kan en korrekt installerad lucka vid ingången tillåta utbyte mellan vindluft och inneluft vilket resulterar i mindre exponering för de mikrobiella organismer som kan påverka vår hälsa. En korrekt installerad lucka förbättrar även ventilationen inuti.