...

Radon är en radioaktiv ädelgas som finns i inomhusluften. Den avger joniserande strålning när den sönderfaller och ökar risken för lungcancer. Radon har varken någon lukt och den syns inte heller.

För att därför kunna ta reda på radonhalten så gör man en radonmätning. Den ska man helst göra under eldningssäsongen, oktober till och med april, detta för att få ett säkert resultat. Mätperioden böra pågå i minst två, men helst tre månader. Anledningen till att man väljer just denna period är för att undertrycket i huset ökar vid uppvärmning, och radon dras då upp från grundläggningen, såsom källare, krypgrund, torpargrund.

Hur vet man om man har radon i hemmet?

Så går det till

Man lägger då ut mätdosor (kallas även radonpuckar) som mäter radonhalten. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta så kan du göra en snabb radonmätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett ungefärligt radonvärde och kan inte användas för att söka radonbidrag.

När man har resultatet från mätningen så kan man besluta om det bör göras en radonsanering.

Vill du ha en radonmätning i Stockholm så kan vi på Fuktpatrullen hjälpa er! Kontakta oss för att få mer information om Radon, Fukt, Mögel eller Ventilation.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.