...
När bör man göra radonmätningen?

När bör man göra radonmätningen?

Radon är en radioaktiv ädelgas som finns i inomhusluften. Den avger joniserande strålning när den sönderfaller och ökar risken för lungcancer. Radon har varken någon lukt och den syns inte heller. För att därför kunna ta reda på radonhalten så gör man en radonmätning....
Vad är radon? Risk för radon?

Vad är radon? Risk för radon?

Vad är radon? Radon är en färglös, luktfri radioaktiv gas. Radon bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radon kan söka sig in i bostäder genom marken, hushållsvattnet eller genom byggnadsmaterial. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.