...

Var brukar fukt uppstå?

 

Höga fuktnivåer finns mest i badrum och vind. Det kan vara svårt att identifiera hur höga fuktnivåerna är i badrummet eller vinden. Det finns dock några tecken att se upp för.

 

Badrum

 

Vattenskador i ett badrum kan gömma sig bakom väggar och under golv. Även om det inte alltid är uppenbart, men dessa är vanligtvis tecken på vattenskador i ditt badrum. Mögeltillväxt som återkommer efter att du har rengjort är ytterligare ett tecken på dold vattenskada. Fukt som sugs in material under kakel och skapar fuktiga förhållanden som resulterar i vattenskador och mögeltillväxt. 

 

Fukt på vind

 

Ibland kan det vara svårt att identifiera källan till en tak läcka. Leta efter missfärgning på väggar eller tak, våta fläckar eller fläckar från tidigare läckor, känn dig omkring för att det inte finns några fuktiga fläckar, leta efter sprickor och synlig mögel. Ser du ängande gips, skadad gips eller missfärgning kan det innebära att du har ett takläckage.

 

Begär en offert för fuktkontrol

En förhöjd fuktnivå

 

Förhöjd fuktighet inomhus kan orsaka hälsoproblem. Den förhöjda fuktnivån är en förutsättning för tillväxt av mikroorganismer såsom mögel, bakterier och allergener från husdammskvalster. Dessa ämnen kan ha inflammatoriska och toxiska effekter på immunförsvaret, luftvägarna och orsakar försämring av astma/allergi hos både barn och vuxna.

 

Vem mäter fuktnivån i ditt hem?

 

Man kan själv mäta fuktnivån i hemmet om man misstänker fuktskada som t.ex. vid synliga fuktfläckar, missfärgningar, kondens på fönstrens insida. Man kan också överlåta dessa undersökningar till företag som specialiserar sig inom detta område som då även bedömer ventilationens funktion i byggnaden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med fuktkontroll och du är välkommen att höra av dig för en offert.

 

 

Vad gör man åt fukt i källaren?

 

Fuktskada är den vanligaste orsaken till mögelangrepp i hemmet. Det är inte ovanligt med fuktproblem i källaren eller krypgrunden. Fukten tar sig in genom dagvatten som uppstår från nederbörd, grundvattnet i marken samt fuktig luft som helt enkelt tränger sig in i källaren. Fuktig luft kan även ha uppstått inne i huset från badrum, tvättstugor pga. bristande ventilation. Har huset krypgrund är det bra att vara extra uppmärksam på eventuell fuktskada då detta också är ett särskilt känsligt område för fuktproblem.

 

Ibland märker man fuktskador genom att en dålig lukt sprider sig i hemmet men det är inte alltid man kan upptäcka fuktproblem på detta sätt, därför är det rekommenderat att beställa en besiktning så att en eventuell skada kan upptäckas i god tid för att slippa kostsamma reparationer.

 

Hur fuktigt ska det vara inomhus

 

Den relativa luftfuktigheten inomhus bör ligga omkring 30-50% men fuktigheten bedöms även utifrån säsong (sommar/vinter).

 

Vad kan man göra åt fuktskador?

 

Det väsentliga vid en konstaterad fuktskada i hemmet är att lokalisera och behandla skadan samt orsaken till att skadan uppstod. Material som skadats av fukt måste bytas ut eller saneras på ett säkert sätt. Vid sanering finns risk för spridning av sporer och partiklar och det är då viktigt att saneringsarbetet utförs på ett sätt som förhindrar en sådan kontaminering till den övriga byggnaden. Vare sig det gäller undersökning av fuktskada, ta bort mögel på vind eller källare tveka inte med att skicka en offertförfrågan så hjälper vi dig.

Symtom

 

Om man utsätts för hög relativ luftfuktighet en längre tid kan det ha en otroligt skadlig effekt på hälsan. Hög luftfuktighet påverkar allergier och kan leda till luftvägssjukdomar som orsakas av vissa biologiska ämnen som kvalster och mögel.

Virus och bakterier trivs i fuktiga förhållanden. Att vistas i en miljö med för mycket luftfuktighet kan göra dig sjuk, du kan drabbas exempelvis av luftvägsinfektioner. Bakterier och virus som orsakar sjukdomarna växer och trivs i luft som är över 60 procent relativ luftfuktighet.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.