...

Sorptionsavfuktare – Installation och tips

En sorptionsavfuktare drar in den fuktiga luften och blåser den på ett snurrande absorberingshjul som i sin tur blir till ånga då sorptionsavfuktaren även blåser varmluft på det snurrande hjulet. Det positiva med just sorptionsavfuktare är att dem även fungerar bra under vintern eller när det är kallt ute vilket gör dem väldigt effektiva.

En sorptionsavfuktare förflyttar och avdunstar en mycket större mängd fuktig luft på kortare tid jämnfört med en traditionell kompressor avfuktare vilket är perfekt för områden som blir snabbt mycket fuktiga eller för avfuktning i kalla utrymmen.

 

Sorptionsavfuktare i krypgrund

Det är viktigt att avfukta krypgrunden för att skydda husgrunden från fukt, mögel och mustig lukt, vi på fuktpatrullen rekommenderar den robusta och effektiva sorptionsavfuktaren DH4.

 

Tips på hur du hittar rätt sorptionsavfuktare

 
När du letar efter en sorptionsavfuktare är det viktigt att veta att den är tillräckligt stark och effektiv för att kunna avfukta hela ytan ordentligt.

På en soruptionsavfuktare så vill man gärna ha så lite underhåll som möjligt därför kan luftfilter vara bra att ha. Du vill ju även ha en avfuktare som är effektiv och energisnål.

Funktioner som kan vara bra att ha eller värt att skaffa är en hygrostat och extern display som du kan sätta i huset för att lätt hålla koll på fuktnivåer.

 

Vi rekommenderar

Vi på fuktpatrullen rekommenderar sorptionsavfuktaren DH4 då den har en hög avfuktningskapacitet på hela 21L om dagen, det är ca 16 gånger högre jämnfört med en vanlig kompressor avfuktare den är även väldigt tystgående på 48dBa och 45dBa om man köper till en ljuddämpare.

Avfuktaren DH4 räcker till en krypgrund på ca 200 och är väldigt lätt att byta filter på vilket är perfekt för dem flesta vanliga hem.

På en soruptionsavfuktare så vill man gärna ha så lite underhåll som möjligt vilket just DH4 levererar med lättutbytbara filter som endas behövs byta 1-2 gånger per år.

 

Vi hjälper dig med installationen

 

 Dem flesta har det svårt att själva installera sorptionsavfuktare då dem kan både vara tunga och kluriga att installera så att dem fungerar optimalt därför kan våra tekniker hjälpa dig med installationen.

Vi på fuktpatrullen har tekniker som är specialiserade inom fukt och mögel. Våra tekniker hjälper dig välja och installera en sorptionsavfuktare.

Läs också om sanering av mögel.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.