fbpx

Att upptäcka mögel

 

Mögel kan uppstå i bostaden om miljön inomhus tillåter det. Det är inte ovanligt och särskilt inte om man bor i en äldre byggnad. Mögel kan växa i princip överallt. Mögel kan se ut som vitt ludd, det kan se ut som svart små prickar, olika sorters mögel uppträder olika. Man kan upptäcka mögel själv genom dess distinkta lukt, färg och utseende, men så är inte alltid fallet, för att mögelangrepp är inte alltid så framträdande som man tror.

 

Orsaker till mögelangrepp

 

Hur vet man om det är mögel? Hur luktar egentligen mögel i ett badrum? Det är inte lätt att veta alla gånger. Det vi vet är att mögel växer i fuktiga områden med dålig ventilation. Mögelsporer sätter sig på lämpliga ytor och växer därefter till stora flockar. Eftersom mögel är en levande organism så behöver den vissa förutsättningar för att leva och sprida sig. Behoven är enkla, mat (som trä, tyg eller plåt), en lämplig mörk plats att växa på långt ifrån solens strålar och en fuktig miljö. Även damm som lägger sig på rätt plats kan ge goda tillväxt möjligheter.

Den allra viktigaste faktorn är dock luftfuktighet. Om luftfuktigheten är mellan 70 och 90% i bostaden så kommer mögel att växa. Därför märker man att mögelförökning är typiskt i byggnader som antingen läcker eller kondenserar. Alla obehandlade vattenläckor skapar en optimal miljö för mögeltillväxt. 

 

Olika mögelsorter

 

Det finns enormt många olika mögelsorter men vissa är vanligare i hus och byggnader. Rötsvamp, vitmögel och svartmögel är bland de vanligaste förekommande mögelsorterna i hus. De har alla olika karaktäristika och kan kännas igen på utseendet. Svartmögel är ett samlingsnamn på flera olika mögelsvampar och har en typisk mörk färg, vitmögel kan vara svår att känna igen men uppstår oftast i vind, krypgrunder och källare. Rödmögel uppstår vanligast i badrum på kakelfogar och kakelplattor, orangemögel trivs på vindar och träfönster.

Mögel uppstår i miljöer med hög luftfuktighet och kan då angripa olika typer av material och utrymmen. Orsaker till mögelangrepp är därför kopplat till hur fuktskador uppstår i hemmet, inte sällan pga. bristfällig ventilation. 

 

Är mögel giftigt?

 

Ja, mögelsvampar kan bilda gifter som kallas för mykotoxiner och dessa kan påverka vår hälsa negativt. Man kan märka av symtom såsom irritation i ögon, näsa och svalg, hosta och upprepade luftvägsinfektioner, trötthet och huvudvärk. 

 

Är mögel farligt?

 

Ja, mögel kan vara särskilt skadligt för de som redan har astma eller allergi, samt för individer med nedsatt immunförsvar. Barn är särskilt utsatta och man har kunnat konstatera ökad förekomst av luftvägsinfektioner hos just barn vid fukt/mögelskador.

 

Hur blir man av med mögel?

 

Visserligen finns det en hel del hushållstips för att avlägsna mögel och få bort mögellukt, men misstänker man fukt/mögelskada i hemmet är det rekommenderat att göra en sakkunnig utredning av inomhusmiljön för att lokalisera källan och utbredningen. Sedan finns det en mängd olika saker man kan göra för att få bort möglet och lukten, det kan vara allt från att behandla med saneringsmedel till att behöva göra en luktsanering för att bli av med lukten. 

Här hittar du information om fuktmätning.

 

Få gratis rådgivning om mögel redan idag!