/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Vad är Rödmögel? 

Rödmögel är ett vanligt namn på de vattenburna bakterierna Serratia marcescensFörutom sin färg har rödmögel ofta en suddig eller slemmig konsistens. Vanligtvis växer det mellan badrumsplattor och på duschdraperier.

Vad är det som gör att rödmögel växer?

Mögel förekommer naturligt i miljön. Mögelsporer kan alltid hittas i luften, men de blir problematiska när de börjar växa till kolonier. Detta händer när mögelsporer hittar en matkälla och en fuktkälla. När sporerna har båda visas mögeltillväxt.

När mögelkolonierna växer äter mögeln bort ytorna och materialen som det växer på och orsakar allvarliga skador i processen. Genom att veta detta kan du förhindra att mögel växer genom att kontrollera fuktnivåerna i din fastighet. Mögel på vind och mögel i källare är två vanliga platser som först bör kontrolleras.

Är rödmögel farligt?

Alla mögelarter är inte farliga, men de som växer inomhus ger vanligtvis hälsoproblem. Rödmögel är en form av mögel som kan vara skadlig – men inte lika illa som den vanliga svarta mögeln. Oavsett kan rödmögel orsaka ett otal hälsoproblem för alla som utsätts för det. Detta är särskilt fallet för barn, seniorer och personer med nedsatt immunförsvar. Husdjur kan också riskera att bli skadade av mögel.

Ett potentiellt hälsoproblem som rödmögel kan orsaka är andningsproblem. Det finns dock många andra problem som också är allvarliga, inklusive:

  • Blodförgiftning
  • Blåsinfektioner
  • Beninfektioner
  • Urinvägsinfektioner
  • Infektion av öppna sår
  • Lunginflammation
Rödmögel Symptom

Fuktpatrullen erbjuder en professionell mögelsanering

Eftersom mögel kan vara hälsofarligt är det inte alltid bra att rengöra och ta bort mögel på egen hand. Ibland är jobbet helt enkelt för stort för att du ska kunna hantera det säkert och effektivt. Oavsett din specifika situation är professionell hjälp alltid en bra idé när det gäller mögelborttagning och rengöring.

När du får hjälp med professionella mögelsaneringstjänster kommer certifierade, välutbildade tekniker till din fastighet för att ta bort mögel på ett effektivt sätt. Mögelsaneringen utförs med kemiska verktyg  för att förhindra att mögel angreppet sprider sig till nya områden.