...

Vad är hussvamp?

Hussvamp är en typ av svamp som är känt för att skapa röta på trä i många hus och villor. Det är en nedbrytande typ av svamp som sprider sig över träkonstruktioner och försämrar Cellulosan i dem. Denna typ av svamp anses vara en av de mest destruktiva och minst kontrollerbara svamparna i Europa. Främst på grund av dess möjlighet att transportera näringsämne över längre avstånd. Hussvamp har inte samma hälsorisker som mögel kan ha, men kan likväl framkalla sjukdom och allergiska reaktioner. Det finns även det som kallas för falsk hussvamp, men det är oftast rötsvampar eller källarsvamp.

Vad är hussvamp ?

Hussvamp är en typ av svamp som är känt för att skapa röta på trä i många hus och villor. Hussvamp är en nedbrytande typ av svamp som sprider sig över träkonstruktioner och försämrar Cellulosan i dem. Denna typ av svamp anses vara en av de mest destruktiva och minst kontrollerbara svamparna i Europa. Främst på grund av dess möjlighet att transportera näringsämne över längre avstånd.

Hur vet man om det är hussvamp ?

Denna typ av svamp växer till en början i form av en vit luddig mycel och efter en mindre period så börjar det sakta övergå mot en gulgrå till jordbrun färg. Inuti denna mycel finns det mindre trådar som är ca, 4 – 5 millimeter stora. Vid extremare fall så kan dessa vattenledande trådar, kallat rhizomorfer, bli upp till 2 cm tjocka och skapa fruktkroppar som producerar rostliknande röda sporer.

 

Hur kan hussvamp spridas?

Likt annan mögel (t. ex svartmögel) så reproduceras hussvamp genom att bilda sporer och dessa till skillnad från vissa andra typer produceras i ett extremt högt antal. Dessa sporer är även lätta nog för att kunna plockas upp av vinden och på sätt täcka större ytor. Hussvamp kan även spridas genom tidigare infekterat trä. Koloniseringen av trästrukturer är väldigt snabb och kännetecknas av bildandet av tjocka mycel-band som kallas rhizo porer.

Hur får man bort hussvamp?

Hussvamp kan orsaka stor skada och kan vara dyrt att bli av med helt. Som med det mesta så är ett gott förebyggande att föredra över en borttagning. Så håll ert hus så torrt som möjligt och åtgärda eventuella fuktrelaterade problem när det dyker upp.

Om ni redan råkar ha röta så är det första steget att få möglet korrekt identifierat, eftersom detta kommer att påverka omfattningen av saneringsarbetet som kommer att krävas. Det optimala är att det upptäcks i god tid så att hussvampen kan hanteras med simplare och naturliga metoder. Dvs genom att torka ut området, sänka luftfuktigheten samt öka ventilationen.

Som man kan förstå så är detta inte en typ av svamp man bör försöka ta itu med på egen hand. Denna typ av svamp kan skapa extrema skador och det är lätt att man kan göra fel. Små misstag kan enkelt sluta med att man hamnar tillbaka på ruta ett, eller i värsta fall med större och grövre problem.

Vi hjälper dig

Oavsett typ av skada vare sig det är röta eller liknande så är det bäst att få det kontrollerat så snart som möjligt. Här på Fuktpatrullen så erbjuder vi både inspektioner samt borttagnings tjänster. Vi har kunskapen samt certifierade tekniker som är redo att tackla alla typer av mögelproblem. Så tveka inte med att kontakta oss redan idag för offert-förslag!

Vanliga frågor om hussvamp

Är hussvamp farligt?
Äkta hussvamp är den farligaste virkesförstöraren och är du drabbad krävs professionell hjälp för att bli av med ett angrepp. Allt byggnadsmaterial som är angripet av hussvamp, samt en säkerhetszon in i friskt virke måste avlägsnas, all fukt måste torkas ordentligt och allt kringliggande byggnadsmaterial saneras med lämplig metod.
Vad kostar det att sanera hussvamp?
Kostnaden för sanering varierar väldigt mycket och beror på hur stor skadan är. Om hussvampen inte hunnit sprida sig till ett stort område kan den snabbare och enklare tas bort. Kontakta oss på Fuktpatrullen för mer information och offerter.
Vart är det vanligast med hussvamp?
Den hittas framför allt i byggnader med dåligt ventilerade och fuktiga utrymmen i krypgrunder, källare, bjälklag, syllar och trossbottnar.
Vad luktar hussvamp?
Äkta hussvamp avger ingen lukt.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.