...

Luftkonditioneringsapparat

 

Medan vi alla vill hållas svala på sommaren och varma på vintern stiger energipriserna varje år. Oavsett om du har eller köper en bärbar luftkonditioneringsapparat, ett delat system eller ett kanalsystem, så finns det några sätt att använda den mer effektivt så att du kan hålla dina kostnader nere och samtidigt hjälper vi miljön också. 

 

Att välja rätt luftkonditioneringsapparat

 

Kontrollera hur mycket energi apparaten använder. Jämför kyl- / värmeingången och effektförbrukningen för olika modeller som mäts i kilowatt (kW). Tänk också på storleken av rummet, huset eller byggnaden och om det finns andra interna värmekällor. Det är också viktigt att jämföra energieffektivitetsklass mellan olika produkter.

Välj en modell med en frekvensomriktare (t.ex. delade system). En frekvensomriktare styr hastigheten, minskar energiförbrukningen och optimerar driften på din luftkonditionering. 

 

Kontrollera skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperatur

 

Det är bra om man undviker för stora skillnader i temperatur inomhus/utomhus. Försök därför att justera temperaturen beroende på säsong så att du kan hålla nere dina kostnader. 

 

Långsiktig energibesparingstips

 

Om du har en äldre apparat kan det vara läge att byta ut till en mer energieffektiv luftkonditionerare, jämför energieffektivitetsklass när du köper nytt. 

Regelbundet ventilationsrengöring är essentiell för elsparande eftersom fläktar förbrukar alltid mer el när ventilationskanalerna är igensatta. Smutsiga ventilationsrör kan orsaka fuktproblem och mögelangrep. 

 

Använd värmeåtervinning

 

Isolera hemmet optimalt för att minska värmeförlusten på vintern och värmeeffekten på sommaren. Se över dina fönster och installera fönster med bra isolering, välj rätt storlek och placering på fönster. Ett annat sätt energieffektivisera är att använda markiser för att justera ljusinsläppet. Det är även en god idé att se över tak- och väggkonstruktioner i övrigt, här kan man också optimera värmeåtervinningen på olika sätt. Huset blir också värmare och friskare när man installerar ventilerade golv.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.