...

 

Fuktpatrullen hjälper dig att minimera risken för mögel på vinden. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Att montera solceller på taket är ett bra sätt att producera förnybar energi och bidra till att minska vårt koldioxidutsläpp. Det finns en risk att installationen kan påverka temperaturen i loftvinden negativt.

När solceller installeras på taket blockar de solen från att värma upp loftvinden på samma sätt som den normalt skulle göra. Detta kan leda till att loftvinden inte blir tillräckligt varm, vilket i sin tur kan orsaka mögelproblem. Mögel kan bildas när fuktig luft inte kan cirkulera fritt och får stanna kvar i en fuktig miljö.

Det finns dock saker du kan göra för att minimera risken för mögelbildning i loftvinden, till exempel att se till att det finns tillräcklig ventilation och att temperaturen i loftvinden hålls på en jämn nivå. Det kan också vara lämpligt att installera en värmekabel eller en annan form av uppvärmning för att hålla loftvinden varm och torr.

Det är också viktigt att tänka på att det finns många fördelar med att installera solceller på taket, inte minst den förnybara energi som produceras. Så länge du tar hänsyn till potentialen för mögelbildning och tar de nödvändiga försiktighetsåtgärderna kan solceller på taket vara ett bra val för din bostad.

Tips för att minska fukten

 

  • Håll rätt tempratur på vinden
  • Ha tillräckligt med ventilation
  • Rätt monterade solpaneler
  • Fuktavvisande beläggning på taket
  • Intallera en fuktspärr

Varför välja Fuktpatrullen?

garantier

Garantier

för alla arbeten

radonspecialister

Verksamma i 6 år

stor erfarenhet av ventilationsarbete

ventilation

Frisk inomhusmiljö

vi kontrollerar luftkvalitet efter installationen

Få en gratis rådgivning!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.