...

Vad klassas som god ventilation?

God ventilation i bostaden innebär en optimal balans mellan utbytet av inomhus- och utomhusluft. Utan ordentlig ventilation kan fuktskador och sämre hälsa uppstå vilket är skadligt både för huset och de boende.

Läs om våra ventilationstjänster

 

Varför behövs ventilation?

 

Ett optimalt ventilerat hem skapar komfort och är en förutsättning för att kunna andas in frisk luft vilket bidrar till god hälsa för dig och din familj. Vi spenderar mycket tid inomhus och därför är det viktigt att skapa en god inomhusmiljö för att undvika hälsoproblem, särskilt för barn som är extra känsliga för dålig luft och mögelangrepp.

För att undvika risken för fuktskador och mögelangrepp bör man kontrollera ventilationssystemet regelbundet och säkerställa att man andas in frisk luft som är viktigt för hälsan samt att undvika kostsamma reparationer av huset till följd av fukt och mögelrelaterade skador.

 

Vad är FTX ventilation?

 

FTX är ett till-och frånlufts system som byter ut din dåliga luft med ny fräsch luft utifrån men det speciella med just FTX system är att det sitter ett värmeåtervinningsaggregat där systemet släpper ut den dåliga luften. Värmeåtervinningsaggregatet återvinner värmen i huset och sedan värmer upp den nya inkommande luften. Ett FTX system kan återvinna 50-80% av den värme som finns i luften vilket blir en långvarig besparing av pengar.

Vad kostar ventilationssystem?

 

Priset för ventilationsmontering varierar från bostad till bostad, vill du veta vad kostnaden blir för just din bostad kan du klicka på offertförfrågan så återkommer vi med en offert så snart som möjligt.

Fuktpatrullen installerar olika typer av ventilationssystem bland annat fläktförstäkt självdragsventilation och ventilerade golv.

 

 

Hur vet jag om min

ventilation är undermålig?

Här är några tecken på att ditt

hem är dåligt ventilerat.

Hälsoeffekter                dammiga rum

mögelangrepp              dålig lukt

kondens på fönster

 

Det första som bör märkas på en bristfällig ventilation är sämre luftkvalitet, trötthet, huvudvärk eller möjligtvis att det luktat instängt/unket och dåligt i vissa rum men detta är svårt att upptäcka då man lätt blir van vid lukten, det finns även lite värre symtom som hosta, ögonirritation och luftvägsinfektioner.

Hur vet jag om min ventilation är undermålig?

Här är några tecken på att ditt hem är dåligt ventilerat.

Hälsoeffekter dammiga rum

mögelangrepp dålig lukt

kondens på fönster dammiga rum

mögelangrepp

Symtom av dålig ventilation

Andra tecken på att du kanske har dålig ventilation är att vissa rum i huset kanske har betydligt mycket mer damm oavsett om du dammsuger lika ofta som i andra rum. Kondens på fönster är även ett tecken som kan skapa stora problem då det kan skapa fukt och senare mögel så då borde ni anlita en expert för att kontrollera ventilation och luftfuktigheten.

Har någon av dessa problem eller symtom upstått eller om du misstänker en bristfällig ventilation bör du genast vidta åtgärder, kontakta oss för mer information innan det skapar större problem.

 

Få gratis rådgivning redan idag!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.