...

Är svartmögel farligt?

Svartmögel kan orsaka skador på både din hälsa och ditt hem. Det är den farligaste typen av mögel. Svartmögel bildar mykotoxiner, vilket sprider luftburna gifter i gasform. Dessa gifter kan ge upphov till hälsobesvär som allergier, kroniska lungproblem och i värsta fall cancer.

Svartmögel är egentligen en samlingsterm för en hel rad olika mögeltyper och bildas när luftfuktigheten överstiger 75 %.

Hittar man svartmögel ska man hantera det varsamt. Sporerna sprider sig genom luften och bildar ett giftigt inomhusluftklimat.

Är svartmögel farligt?

Svartmögel bildas när luftfuktigheten överstiger 75 %. Svartmöglet är egentligen en samlingsterm för en hel rad olika mögeltyper.

Hittar man svartmögel ska man hantera det varsamt. Sporerna sprider sig genom luften och bildar ett giftigt inomhusluftklimat.

Svartmögel symtom

Om man andas in den giftiga gasen från svartmögel så kan följande symtom upstå. Om symtom uppstår så kan det vara bra att kolla efter mögel.

Dessa är dem lindriga symtomen så du kan även få värre problem såsom kroniska andningsproblem.

Hosta                          Torr hud

Täppt näsa                 Nysningar

Svartmögel symtom

Om man andas in den giftiga gasen från svartmögel så kan följande symtom upstå, om symtom uppstår så kan det vara bra att kolla efter mögel.

Dessa är dem lindriga symtomen så du kan även få värre problem såsom kroniska andningsproblem.

Hosta Torr hud

Täppt näsa Nysningar

 

Vart kan svartmögel växa?

Svartmögel trivs i fuktig miljö och kan bilda kolonier i tex badrum, källare, vindsutrymmen, krypgrunder och på fasader. Möglet kan också förekomma i tapeter och på väggar i bostaden om luftfuktigheten är tillräckligt hög. Tillväxt av svartmögel beror även på vilka ljus och temperaturförhållanden som råder. Svartmögel har som alla andra sorters mögel en distinkt lukt.

 

Svartmögel trivs i fuktig miljö och kan bilda kolonier i tex badrum, källare, vindsutrymmen, krypgrunder och på fasader. Möglet kan också förekomma i tapeter och på väggar i bostaden om luftfuktigheten är tillräckligt hög. Tillväxt av svartmögel beror även på vilka ljus och temperaturförhållanden som råder

 Hur tar jag bort svartmögel?

För att ta bort svartmögel behöver du ett bra rengöringsmedel som både tar bort möglet och desinfekterar ytan. Du kan använda tvättmedel eller ättika tillsammans med vatten för att få bort svartmögel. Applicera rengöringsmedlet och skrubba med exempelvis en tvättsvamp. Tänk på att vädra samtidigt som du skrubbar. Det kan vara så att man vill ta bort mögellukt som inte försvinner och då kan man i värsta fall göra en luktsanering. 

 

Svartmögel i badrum?

Svartmögel i duschen eller andra delar av badrummet är väldigt vanligt. Mögelsvamparna trivs bra i fuktiga miljöer där ventilationen ibland är dålig. Har du problem med svartmögel i duschen eller andra delar av badrummet?
Är du osäker på hur du ska göra för att ta bort Svartmögel i badrum? Det är viktigt att rengöra regelbundet eller hitta en lösning på det.

Först måste du ta reda på vad som orsakar problemet. Så det inte återkommer efter en sanering, varför finns det svartmögel i badrummet? Sitter möglet endast ytligt i badrummet eller mellan kakelplattorna? Då är det enkelt ta bort svartmögel. Har möglet dock satt sig bakom kakelplattorna, till exempel på träbalkarna i väggen. Då måste du riva ut och ersätta dem delar som infekterats med mögel.

Svartmögel i badrum?

Svartmögel i duschen eller andra delar av badrummet är väldigt vanligt. Mögelsvamparna trivs bra i fuktiga miljöer där ventilationen ibland är dålig. Har du problem med svartmögel i duschen eller andra delar av badrummet är det viktigt att rengöra regelbundet eller hitta en lösning på det.

Först måste du ta reda på vad som orsakar problemet så det inte återkommer efter en sanering, varför finns det svartmögel i badrummet? Sitter möglet endast ytligt i badrummet eller mellan kakelplattorna? Då är det enkelt ta bort svartmögel. Har möglet dock satt sig bakom kakelplattorna, till exempel på träbalkarna i väggen, då måste du riva ut och ersätta dem delar som infekterats med mögel.

Svartmögel i badrum?

Svartmögel i duschen eller andra delar av badrummet är väldigt vanligt. Mögelsvamparna trivs bra i fuktiga miljöer där ventilationen ibland är dålig. Har du problem med svartmögel i duschen eller andra delar av badrummet är det viktigt att rengöra regelbundet eller hitta en lösning på det.

Först måste du ta reda på vad som orsakar problemet så det inte återkommer efter en sanering, varför finns det svartmögel i badrummet? Sitter möglet endast ytligt i badrummet eller mellan kakelplattorna? Då är det enkelt ta bort svartmögel. Har möglet dock satt sig bakom kakelplattorna, till exempel på träbalkarna i väggen, då måste du riva ut och ersätta dem delar som infekterats med mögel.

Svartmögel i källare

Svartmögel kan hittas nästan varsomhelst i ett hem. Källaren är ett perfekt klimat för mögelväxt pga högre luftfuktighet och sämre ventilation. Men även för att vi människor inte tar hand om källaren lika mycket. Vilket gör att mögel i en källare kan hinna växa under en längre tid innan vi upptäcker det.

Svartmögel i vind

Om din vind känns fuktig och varm kan det vara ett tecken på fukt. I din insulation vilket då blir en risk för mögel.

Svartmögel i vind uppstår pga den kalla luften utanför ditt tak och den varma luften i  hus bildar kondens i  vinden. Vilket är perfekt för tillväxt och spridning av mögel.

Misstänker du att du har mögel på vinden men är osäker på hur man ska göra för att ta bort svartmögel på råspont?
Tveka inte med att kontakta oss!

Vanliga frågor om svartmögel

Vad är farligt med svartmögel?
Svartmögel är farligt för att det producerar toxiner som med tiden kan orsaka allvarliga hälsoproblem hos människor. Svartmögel sprider ett gift som bland annat kan leda till bihåleproblem, hudirritation, trötthet och humörsvängningar.
Hur vet man att det är svartmögel?
Har du hittat små svarta prickar på väggarna hemma är det mycket troligt att det är mögel. Om du inte gör något åt det kommer de snart växa sig större och spridas.
Hur får man bort svartmögel?
I mindre angrepp så går det bra med att bara skrubba bort möglet med tvättmedel eller ättika och vatten. i större angreepp så måste ni anlita en mögelsanering.
Hur snabbt sprider sig svartmögel?
Svartmögel kan sprida sig runt om i huset på 24-48 timmar, det kan växa några cm per dag och är oftast redan ett problem när svartmögel hittas.
Vad luktar svartmögel?
Lukten av svartmögel är lätt att känna igen. En mögeldoft luktar fuktigt och unket och är lätt att identifiera. Denna lukt uppstår när svartmögel manifesterat sig under längre tid. Även om lukten är uppenbar och lätt att identifiera så är svartmögel farligt då det är lätt att vänja sig vid lukten hemma. När du blivit van vid svartmögel lukten så är det väldigt svårt att identifiera den. Därför kan det vara svårt att identifiera lukten förrän en gäst besöker huset. Därför kan en fuktmätare eller hygrometer vara ett mycket användbart verktyg.

Få en gratis rådgivning!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.