/* Länken till denna kod https://intercom.help/elegantthemes/en/articles/3371227-blog-module-equal-height-grid-boxes-with-javascript */

Isolering av vinden

Isolera vinden gör man oftast av den enkla anledningen att minska de uppvärmningskostnader man har för huset. Eller möjligtvis för att få mer plats att bo på.  Är det senare alternativet någonting man vill göra så måste man isolera alla vindens delar. När det gäller ventilation på sin vind, så finns det en del saker att tänka på.

Tilläggsisolering på vinden

Tilläggsisolering är när man lägger ett nytt lager isolering på klimatskalet. Det som är viktigt är att ha en bra ventilation på vinden så att det inte uppstår fuktskador. Får man svartmögel, vitmögel eller något annat mögel på sin vind så finns risken att man måste sanera.  Man kan ha ventilation via till exempel en takfot, man bör då ha en luftning(luftspalt) på 25mm.

Stor vind