...

Orangemögel

Mögel former varierar otroligt mycket och kan förekomma i alla möjliga storlekar, texturer och färger. Vad vissa kallar för “orangemögel” är någon form av en mängd olika mögelarter som kan uppstå med en orange färg. Dessa arter inkluderar Fuligo septica och Aleuria aurantia.

Orangemögel skiljer sig från andra typer av mögel på fler sätt än bara sin färg. Ett av de största sätten är dess struktur. Det kan blandas ihop med rödmögel som brukar växa i badrum. 

Medan de flesta mögelarterna har en lurvig konsistens uppträder vanligtvis orangemögel med en slemmig, svampig konsistens. En av de vanligaste arterna av orangemögel är Fuligo septica.

Begär offert för orange mögel sanering

Vad orsakar orangemögel?

Som med alla andra typer av mögel växer orangemögel överallt där det finns fukt, värme och matkälla. Orangemögel skiljer sig dock från andra typer då det är mer troligt att det växer på trä än andra organiska material.

Genom att veta detta bör du vara särskilt vaksam på tillväxt av orangemögel i områden i ditt hem med hög luftfuktighet och mycket trä.

orangemögel

Var växer orangemögel?

Träfönster är magneter för orangemögel, liksom exponerade strukturella balkar i källare. Vindar är också en plats som orangemögel förekommer ofta i eftersom de samlar varm luft och fukt som stiger från resten av huset.

Slutligen är ditt kök en grop för tillväxt av orangemögel; trä i golvet och särskilt i taket ovanför spisen är sårbart för orangemögeltillväxt.

Vilka är hälsoriskerna?

Mögel påverkar inte alla på samma sätt. Vissa människor är allergiska mot mögel och kan uppleva symptom som sträcker sig från trängsel och klåda till anafylaktisk chock. Vissa kan uppleva milda symptom som huvudvärk, medan andra kan bli allvarligt sjuka med allergier eller till och med neurologiska störningar.

är orange mögel farligt

Ta bort mögelangreppet

Märker du små mögelkolonier i ditt hem kan du vanligtvis gnugga bort dem själv med blekmedel och ättikslösning. Om du däremot ser att mögelangreppet är större än en kvadratmeter, rekommenderar vi att du anlitar certifierade och erfarna tekniker för att ta bort mögeln.

Om du försöker rengöra ett mögelangrepp av den här storleken själv, kommer du sannolikt att förvärra problemet genom att sprida sporer till andra delar av hemmet. Du kan också själv bli sjuk när du utsätts för stora mängder mögel.

Professionell mögelsanering är ett bra tillfälle att diagnostisera orsaken till mögelangreppet och åtgärda det. Det kan vi på Fuktpatrullen hjälpa dig med. Misstänker du att du har mögelproblem eller hussvamp i bostaden? Då kan du begära en offert här så åker vi ut och tittar på det.

Begär offert för orange mögel sanering

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.