...

Varför behöver du en besiktning när du köper hus? Innan man genomför ett köp av ett hus så bör man besiktiga det för att undvika dolda fel som upptäcks efter att man har köpt sitt hus. När man är på en visning så kan man tänka på vissa saker själv, som om det är dålig lukt, mögel eller fukt i ett hus. Men det mesta kanske man inte ser själv. Det kan få tråkiga konsekvenser, för alla inblandade parter. Man kontaktar då en besiktningsman som arbetar med att kolla upp eventuella fel eller framtida problem som ett hus kan ha. Kontakta oss gärna för mer information och offerter.

Hur går en besiktning till?

Besiktningsmannen börjar då med att läsa in sig på fastigheten. Det gör han genom att studera ritningar, bygglov och annan dokumentation. Sedan så talar han eller hon med säljaren. Säljaren har upplysningsplikt och ska informera besiktningsmannen om alla gjorda renoveringar, gamla skador, om man har diffusionstät plast i grunden och annat som kan komma den nya ägaren till nytta.

besiktning
besiktning

Vad kostar en besiktning?

Det finns olika typer av besiktningar som varierar i kostnad. Du kanske vill ha ett besiktningsprotokoll vid en försäljning, vid ett köp eller om du misstänker skador på ditt hus efter till exempel en renovering.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.