...

Fukt kan lätt uppstå i källarutrymmen när den varma luften som kommer från ovanvåningen möter den kalla luften i källaren. Det kan då vara en bra ide att installera en sorptionsavfuktare. Dessa kräver en del energi, men är samtidigt mycket effektiva. En sorptionsavfuktare är även något man kan använda om man behöver installera en avfuktare på andra ställen som sin vind eller i sin krypgrund. 

När det gäller kostnaden för dessa vare sig det gäller krypgrundsavfuktare eller kondensavfuktare för källaren, så finns det en hel del att välja emellan och i varierande prisklasser, ett tips kan vara att kolla olika tester.

Fukt kan leda till mögel

En fuktig miljö är en av  förutsättningarna för tillväxt av mikroorganismer i en byggnad. Om du har mer fukt än normalt inomhus leder ofta till tillväxt av mögel och/eller bakterier. Mögel kan dyka upp i ett hus på flera ställen. Om du inte har någon krypgrundsisolering eller om du redan har fukt i krypgrunden så kan det leda till mögelsporer som i sin tur kan spridas direkt upp i huset. Om man har en kallvind så kan det vara en plats där fukt leder till svartmögel eller dylikt som sprider sig vidare.

ventilation_avfuktare

Ventilation eller avfuktare?

Olika platser i huset har olika behov, och vissa är lättare att ventilera än andra. 

Ventilation är lättare att ordna på en vind än i en krypgrund, där en sorptionsavfuktare nog är en bättre ide. Att få bort svartmögel och dylikt eller för den delen att få bort mögellukt kan vara svårt. Idag finns det gott om förebyggande åtgärder och lösningar däribland minifläktar som styr ventilationen efter behov. 

Så att investera i bra ventilation och isolering för vinden, källare krypgrunden eller var det må vara är alltid en bra ide.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.